Maturitní slohovka: Jaká témata vás mohou čekat?

27. 4. 2015 | Rady maturantům

Dobré téma je základ

Ať už vám slohy jdou samy od sebe, nebo se s nimi perete, je důležité vybrat si zadání, které je vám blízké. Rozhodně byste si měli být jisti, co obnáší vámi zvolený slohový postup. Může se vám zdát lehké napsat výklad či referát, ale během psaní přijdete na to, že vlastně neznáte dostatek faktů. U vypravování zase nezapomeňte, že by měl text končit promyšlenou pointou. Napsat reportáž či otevřený dopis vám může sice připadat jako zajímavý nápad, ale maturitní sloh by rozhodně neměl být prvním slohem, v němž se tyto o slohové postupy pokoušíte. Lidově řečeno byste si měli být jisti v kramflecích a zbytečně neexperimentovat.

Pravidla, čas a počet slov

Témata slohových prací, z nichž si budete vybírat, jsou pro všechny maturanty stejná. Na vybrání jednoho z deseti témat budete mít 25 minut. Během nich si také můžete načrtnout osnovu, aby se vám výsledný text lépe psal. Na tvorbu samotného textu máte pak 90 minut. Minimální délka slohové práce je 250 slov, což je přibližně 25 řádků. Rozhodně ale nemusíte precizně počítat jednotlivá slova. Horní hranice délky textu je neomezená, v tomto směru tedy máte volnou ruku. Pokud byste si nebyli jisti y/i či jinými pravopisnými chytáky, je pro vás dobrou zprávou, že v každé učebně bude k dispozici jeden výtisk Pravidel českého pravopisu.

maturity 2021

Nula nul

Bodování maturitní slohové práce je na vašich učitelích českého jazyka. Obecně platí, že první dojem je nesmírně důležitý. Proto si dejte záležet a pište čitelně. Učiteli jistě nepřidá na náladě, když bude muset vaši práci luštit, jakkoli by byla povedená a originální. Měli byste také vědět, čeho se vyvarovat, abyste nedostali nula bodů. Za prvé byste se pochopitelně měli držet tématu – a nepopisovat například místo přípravy palačinek přípravu česnekové polévky. Za druhé dodržte zvolený slohový postup. Snadno se zaměňuje například líčení s vypravováním, dodržujte proto jazykové prostředky, typické pro daný slohový postup. A za třetí nulu obdržíte, pokud váš slohový výtvor nemá alespoň již zmíněných 250 slov.

Není nad cvičení

V průběhu školního roku vám váš učitel či učitelka českého jazyka jistě bude zadávat slohové práce, abyste si jednotlivé slohové postupy procvičili. Užitečná je i zpětná vazba, kterou vám učitelé jistě poskytnou a navíc vám pomůže vyvarovat se pro příště chyb. „Zkoušeli jsme asi tak pět slohovek,“ říká Jana Hlavová (20), studentka Církevního gymnázia v Kutné Hoře. „Například ‚Město mého srdce nebo místo mého srdce‘ – líčení, otevřený dopis starostovi města o problémech, které by měla radnice řešit, ‚Máme se rádi, ale brát se nechceme…‘ – úvaha o postoji mladých lidí k manželství, ‚I u nás byl Jára Cimrmann‘ – vyprávění a ještě ‚Bible jedné generace‘ – referát o knize, kterou lze považovat za bibli jedné literární skupiny nebo literárního směru.“ Pokud vás zajímají vzorová zadání slohových prací, naleznete je na stránkách nové maturity.

zdroj: maturita.cermat.cz

zdroj fotografií: www.freeimages.com