Manuál pro pracující studenty: Jak se vyznat v daních, pojištění a pracovních dohodách

26. 7. 2021 | Studentský život

pracující studentStudenti (nejen) na letních brigádách jsou nejčastěji zaměstnáni na „dohody o pracích mimo pracovní poměr“. Patří sem dva typy smluv: dohoda o provedení práce (DPP) a dohoda o pracovní činnosti (DPČ). Jaký je mezi nimi rozdíl? Kdy musíte odvádět sociální pojištění a co to vlastně je? K čemu slouží „růžový formulář“? A může student začít podnikat? Dozvíte se to v našem manuálu pro pracující studenty.

Důležité pojmy

Pro pořádek na začátku přinášíme přehled všeho, co se vám z vašeho výdělku může strhnout a kam tyto peníze poputují.

Zdravotní pojištění

Slouží k úhradě zdravotní péče. Na rozdíl od sociálního pojištění ho musí platit úplně všichni. Stát pouze přebírá tuto povinnost za některé skupiny. Vedle studentů do 26 let to jsou děti, rodiče na mateřské dovolené, senioři nebo lidé zapsaní na úřad práce.

Sociální pojištění

Toto pojištění se platí pro případ sociálně nepříznivých událostí jako je živelná katastrofa, stáří, ztráta zaměstnání nebo úraz. Skládá se ze tří částí: nemocenské pojištění, důchodové pojištění a státní politika nezaměstnanosti. Platí ho jen zaměstnanci a zaměstnavatelé, podnikatelé (OSVČ) anebo dobrovolníci.

Daně

Platba, která jde do veřejného rozpočtu. Jsou z ní financovány státní instituce, jejich zaměstnanci, ale dostávají z nich podíl i jednotlivé správní celky (jako obce a města). Pro zajímavost: největšími příjemci jsou náš sociální systém (Ministerstvo práce a sociálních věcí) a zdravotní pojišťovny.

Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce (DPP) může být uzavřena pouze v rozsahu 300 hodin za kalendářní rok. Pozor však na to, že všechny dohody o provedení práce za daný rok sčítají!

Tento typ smlouvy zaměstnanci využívají často. V případě, že nepřekročíte výdělek 10 tisíc korun měsíčně, nemusíte odvádět sociální a zdravotní pojištění. Pokud si vyděláte víc, obě pojištění odvádíte. Zaměstnanec z pojištění hradí asi jedenáct procent z hrubé mzdy, zaměstnavatel 33 procent.

A jak je to s daněmi? Každý student na brigádě vždy minimálně slyšel o pověstném růžovém formuláři, který se oficiálně jmenuje Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Jeho podepsání určuje, jakým způsobem se poplatníkovi bude ze mzdy srážet daň. Díky formuláři můžete jako student využít slevu na poplatníka, která se každý měsíc výplaty projeví na vašich výplatnicích. Slevu na poplatníka má každý, kdo papír podepsal. Student na prezenčním studiu může navíc uplatnit také slevu na studenta. Slevy se sčítají – za poplatníka obdržíte navíc 2320 korun měsíčně a za studenta 335 korun.

Pokud slevu nevyužijete (nepodepíšete růžový formulář), může se vám za určitých podmínek odvedená daň vrátit zpětně, po podání daňového přiznání. Růžový formulář můžete vždy podepsat jen u jednoho zaměstnavatele.

Zde uvádíme několik možností při použití základní slevy na poplatníka:

1)      Vydělám více než 10 tisíc a formulář jsem nepodepsal – Strhne se vám 15procentní daň. Ta se vám však může vrátit v závislosti na výši příjmů po podání daňového přiznání.

2)      Vydělávám méně než 10 tisíc a formulář jsem nepodepsal – Strhává se vám daň ve výši 15 procent. Příjem do 10 tisíc nemusíte v daňovém přiznání uvádět, ale ochudíte se o možnost vrácení daně.

3)      Vydělávám více než 10 tisíc a formulář jsem podepsal – Máte nárok na slevu ve výši 2070 korun měsíčně, daň pak tvoří 15 procent příjmu. To znamená, že dostáváte celou výplatu do výše měsíčního přivýdělku necelých 14 tisíc.

4)      Vydělám méně než 10 tisíc a formulář jsem podepsal – Výplata vám přijde celá. Je zde sice stržena daň, ale ta se plně kompenzuje slevou na poplatníka (díky růžovému formuláři).

A kdy musí student podávat daňové přiznání? Pokud má příjmy ze dvou a více prací, z pronájmu a kapitálového majetku i pokud dostane jednorázový příjem ve výši 30 tisíc korun.

Dohoda o pracovní činnosti

Dohodu o pracovní činnosti (DPČ) můžete podepsat, pokud odpracujete více než 300 hodin za kalendářní rok. Limitem je ale narozdíl od DPP počet hodin, které můžete odpracovat za týden. Je to polovina pracovní doby na hlavní pracovní poměr, tedy 20 hodin týdně.

Pokud si vyděláte za měsíc do 3500 korun nemusíte platit sociální a zdravotní pojištění.

V případě daní u DPČ není důležitá výše výdělku jako u DPP. Je zde pouze rozdíl, pokud podepíšete růžový formulář:

1)      Podepsal jsem formulář – máte nárok na slevu na poplatníka ve výši 2070 korun a 15procentní zálohovou daň.

2)      Nepodepsal jsem formulář – hned se vám strhne 15procentní daň, ale stejně jako v případě DPP ji za určitých podmínek můžete od finančního úřadu získat zpět po podání daňového přiznání za celý rok.

Student podnikatel

U studenta do 26 let může být podnikání považováno za vedlejší činnost, proto nemusí za první rok podnikání platit měsíční zálohy na sociálním pojištění, respektive na jeho dvě části: důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku nezaměstnanosti (nemocenské pojištění je u podnikatelů dobrovolné). Zbylým částem se také může do budoucna vyhnout, pokud rozhodná částka příjmů a výdajů za celý rok 2021 nebude přesahovat 85 058 korun (s odpočtem 7089 korun, za každý měsíc, kdy nebyla činnost vykonávána).

Zdravotní pojištění hradí do 26 let věku studenta stát. Proto opět první rok podnikání nemusí toto pojištění odvádět. Poté se výše pojištění vypočítává od výše příjmů.

Podobně jako u práce na dohodu může i student podnikatel využít slevu na poplatníka. Na rozdíl od dohodářů nelze slevu uplatňovat měsíčně, ale za celý kalendářní rok. Letos bude sleva pro podnikající studenty činit 27 840 korun. Pro mladé podnikatele vzniká stejně jako u ostatních pracovních smluv nárok na slevu na studenta ve výši 4020 korun za celý rok.

Zdroje: Finance.cz, mpsv.cz, iPodnikatel.cz, Peníze.cz, Podnikatel.cz

Další články k tématu

FINANČNÍ RÁDCE: Jak při studiu vyjít s penězi

FINANČNÍ RÁDCE: Jak při studiu vyjít s penězi

Vytvořte si rozpočet Základem zdravých financí je mít přehled o svých příjmech a výdajích. Sepište si přehledně všechny své příjmy a zaznamenávejte si, za co utrácíte. Po nějaké době si přehled projděte a zjistěte, kde by se dalo ušetřit. Černou dírou bývají často výdaje za kávu s sebou nebo něco dobrého na zub. Zkuste se proto …

číst více
Tihle studenti si našli přivýdělek i během karantény. Svůj koníček proměnili v byznys

Tihle studenti si našli přivýdělek i během karantény. Svůj koníček proměnili v byznys

Ideální zaměstnání je takové, které člověku přináší nejen peníze, ale zároveň ho baví a vnitřně naplňuje. Zjistit, co přesně člověka baví, není jednoduché a zabere to dost času. Právě toho ale měli studenti v karanténě během koronavirových lockdownů někdy až moc. Někteří z nich rozhodně nezaháleli a během nucené karantény se věnovali naplno svým koníčkům. Pár z nich …

číst více
Rozjet podnikání při studiu? Studentům VUT s tím pomůže nové centrum

Rozjet podnikání při studiu? Studentům VUT s tím pomůže nové centrum

Studentům nedávno otevřeného oboru na Vysokém učení technickém rozhodně nebude chybět praxe. Podmínkou pro přijetí na obor Podnikání a rozvoj malé firmy totiž je, že ve druhém ročníku studenti rozjedou vlastní business. S tím jim má nyní pomoci nově otevřené centrum Inrofo Lab. „První ze studentských firem vznikne již v lednu příštího roku. Studentům pomůžeme radou …

číst více