Literární soutěž pro studenty středních škol: „Svoboda slova – včera a dnes“

25. 2. 2011 | Aktuality

Český rozhlas a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze vyhlásily literární soutěž pro všechny studenty středních škol. Uspořádána byla při příležitosti oslav šedesáti let, které uplynuly od zahájení vysílání Rádia Svobodná Evropa. To se u nás poprvé z Mnichova ozvalo v květnu 1951.

Posláním soutěže je motivovat studenty k napsání eseje na téma „Svoboda slova – včera a dnes“. Téma odkazuje především k nutnosti průběžně reflektovat a zejména neustále pečovat o udržování svobody a demokracie, a to zejména s ohledem na zkušenosti s totalitním režimem vládnoucím ve 20. století.

V porotě soutěže zasednou Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D., Doc. JUDr. Petr Pithart, PaedDr. Luboš Merhaut, CSc., Mgr. Jefim Fištejn a Jiří Stránský, kteří vyberou deset nejlepších prací. Jejich autoři obdrží věcné ceny, ale také pozvánku k prohlídce současného sídla Rádia Svobodná Evropa, nabídku k účasti na mezinárodní konferenci Rádio Svobodná Evropa 1951–2011, která se uskuteční 5. května 2011 v Senátu Parlamentu České republiky, či vstupenky na slavnostní koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu ve Valdštejnské zahradě tentýž den večer.

Nejzazší termín pro odevzdání soutěžních prací je 31. března 2011. Příspěvky musejí být zaslány na adresu Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 v obálce označené nápisem „Soutěž Svobodně!“. Texty je rovněž možné zaslat i elektronicky, a to na adresu svobodne@rozhlas.cz s předmětem zprávy „Soutěž Svobodně!“. Předpokládaný rozsah eseje je 7 až 15 stran.

Zdroj: www.rozhlas.cz/svobodne