KROK PO KRŮČKU K MATURITĚ: Přehled událostí maturitního ročníku

5. 10. 2008 | Rady maturantům

Čeká vás letos maturita, ale pojmy jako stužkovák, uzávěrka přijímání přihlášek, maturitní večírek nebo svatý týden jsou vám stále tak trochu nejasné? Tento článek vám pomůže se v nejvýznamnějších milnících maturitního roku zorientovat.

vysokeskoly.cz

 • Přihláška k maturitní zkoušce

Vyplnění prázdných kolonek předměty. Ačkoliv se to zprvu může zdát jako formalita, opak je pravdou. Bez správně vyplněné a podané přihlášky student nemůže být k maturitní zkoušce připuštěn. Výhodou je skutečnost, že starost o příhlášky přebírá ve většině případů střední škola. Studenti se tak mohou více zabývat volbou svých maturitních předmětů. Pokud někteří stále váhají nad vhodností předmětů, je dobré rozmyslet se správně, ale také rychle. Výběr předmětů je totiž časově omezen. Po uplynutí stanovené lhůty si studenti zvolené předměty nemohou dále změnit.

 • Stužkovací večírek

Pestrobarevná stužka zdobí batoh nejednoho čtvrťáka. Jak ji získat? Pasováním do maturantského stavu na stužkovacím večírku. Ten probíhá za přítomnosti třídního učitele a dalších vyučujích, kteří se podíleli na vzdělávání a chodu třídy. To, v jakém duchu se večírek ponese, je individální záležitost. Většinou však studenti zavzpomínají na své první roky svého studia při promítáním společných fotek. S lehkým úsměvem pak dodávají: „To byla akce“. Umělecky založení jedinci se mohou realizovat ve scénkách, hudebních nebo tanečních vystoupeních. Ty pobaví a večírku dodají šťávu.

 • Přihláška na vysokou školu

Kam si podat přihlášku? Při pohledu na seznam studijních oborů v učitelských novinách může nejednoho studenta přepadnout pocit úzkosti. Nabídka je široká. Je proto důležité uvědomit si, kterým směrem se student chce vydat. Zdali dá přednost humanitním, přírodovědným, technickým, nebo uměleckým oborům. Pokud padne rozhodnutí pro uměleckou dráhu, měl by si student pohlídat termíny podání přihlášek. Ty se oproti ostatním odevzdávají ve značném předstihu.

 • Tablo

Komiksový příběh, vytvoření živého obrazu, sádrové odlitky tváří, nebo výrazný poutač uprostřed hlavní magistrály města. Originalitě tabel se meze nekladou. Jak se zdá, studentům se tvoření nápaditých tabel zalíbilo. Při procházení se ulicemi v maturitním období je to přinejmenším znatelné. Narazit dnes na černobílou klasiku „od fotografa“ přišpendlenou na potažené polystyrenové tabuli je už spíše vzácnost.

 • Maturitní písemky

Zadání témat, chvíle na rozmyšlenou, psaní a psaní. Takto u nás probíhají maturitní písemky z Českého jazyka a literatury. Studenti mají během dopoledne co nejlépe uchopit a zpracovat zvolené téma v rozsahu tří a více stran, aniž by se minuli slohovým útvarem. Přestože je psaní slohových prací součástí maturitní zkoušky, formální oblečení většinou není striktně vyžadováno.

 • Poslední zvonění

Rozloučení se se školou. To se nekoná jenom tak každý den. Studenti čtvrtých ročníků si ho proto po zásluze vychutnávají. Oblečeni za včely, husity, anděly, nebo divochy chodí po škole, zpívají, tančí a smějí se. Vyučující potom obdarují květinou, spolužáky popíšou lihovým fixem a chodby ozdobí prýmkami a barevnými papírky. Nakonec se vydají s kasičkou směrem ulice. Přimět však náhodné kolemjdoucí, aby maturantům nějakou korunou přispěli, není zase až tak jednoduchý úkol. Není proto od věci připravit si krátkou básničku, písničku, nebo scénku.

 • Svatý týden

Poslední týden před maturitou. Pro většinu čtvrťáků znamená učení, procvičování a nejednu probdělou noc nad zanedbávanou látkou. Někdy se náhle rozezní telefony a maily se zaplní poštou. To bývalí maturanti chtějí poradit svým známým, jak co nejefektivněji darovaný čas využít. Jiní studenti berou svatý týden s nadhledem. Občas si zasportují nebo se sejdou se svými přáteli. Ti se je snaží uklidnit se slovy: „Neboj, to zvládneš.“ Která metoda je lepší? To se studenti dovědí až po maturitní zkoušce.

 • Maturita

Poslední zkouška na střední škole, kterou čtvrťáci v rámci svého studia absolvují. Přestože nejnižší počet maturitních předmětů jsou čtyři, dobrovolnosti se meze nekladou. Zájemci si mohou přibrat i pátý maturitní předmět.

 • Přijímací zkoušky na vysokou školu

Obecné studijní předpoklady (OSP), Testy studijních předpokladů (TSP), oborové testy, talentové zkošky nebo ústní pohovory. Přijímací řízení se škola od školy liší. Uchazečům o studium se proto doporučuje podrobně se informovat o průběhu přijímací zkoušky a věnovat jí dostatečnou přípravu.

 • Maturitní večírek

Poslední společný večírek čtvrťáků. Může probíhat v rámci třídy, nebo také ve větším stylu v rámci celého maturitního ročníku. Pozváni jsou také učitelé, se kterými si studenti mohou prvně oficiálně popovídat jinak než z pozice žák – vyučující.

 • Předávání vysvědčení

Závěrečný akt předávání vysvědčení udělá závěrečnou tečku za čtyřletým studiem na střední škole. Většinou probíhá ve slavnostní místnosti za přítomnosti rodičů a příbuzných.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Po roce plném námahy čeká absolventy středních škol sladká odměna. Ta má podobu nejdelších letních prázdnin v rámci jejich dosavadního studia. Ale o těch zase až příště..

Další články k tématu