Khanova škola není škola naruby

9. 4. 2013 | Přijímací řízení

Když v roce 2004 v Americe připravoval Salman Khan výuková videa pro svou neteř, netušil, že ho za několik let budou následovat dobrovolníci po celém světě. Kolem Khan Academy, jak se celosvětový projekt nazývá, vznikl výukový koncept s označením převrácená škola. Nyní se tato myšlenka a Khanova škola objevují i v Česku.

Kolem myšlenky rozšířit Khan Academy v České republice se sešla skupina lidí se zájmem o rozvoj vzdělávání. Založili občanské sdružení a snaží se myšlenku domácí výuky pomocí videí posunout dál. V současné době je jejich hlavním cílem přeložit většinu již natočených materiálů do češtiny – buď je otitulkovat a nebo nadabovat. Khanova škola podporuje i vznik ryze českých videí. Kromě toho se ale zakladatelé snaží i o rozšíření alternativního výukového konceptu.

Khanova škola cílí především na děti na základní škole (a na jejich učitele), ve kterých chce probudit zájem o vzdělávání a o vědu. Proto se ve výukových materiálech objevují i videa se základní učební látkou, jako například sčítání a odčítání. Na druhou stranu zde lze i najít výklad ekonomických teorií, výklady z astronomie, ze světových dějin nebo z medicíny. Jelikož se projekt neustále rozšiřuje, přibývají i lekce z jiných oborů. Pro jednoduchost uvádíme tento příklad:

Bezplatný vzdělávací projekt Khan Academy v současnosti obsahuje více než 3 900 výukových videí a téměř 400 procvičovacích úkolů. Jelikož snem zakladatele bylo „poskytnout kvalitní vzdělání zdarma, komukoli a kdekoli“, můžeme říct, že se mu to celkem podařilo. Na české verzi webu – khanovaskola.cz – najdete především otitulkovaná videa a také několik desítek nadabovaných lekcí. Do českého jazyka obsah Khan Academy zatím bez výjimky překládají dobrovolníci, kteří stáli i za založením občanského sdružení. Podporu získalo české uskupení především od společnosti Scio – ta projekt nejen medializovala a prováděla korekce videí z algebry, ale zajistila například také dabing 60 videí Sašou Rašilovem. Společnost Google pak poskytla občanskému sdružení Khanova škola prostředky z fondu Google Grants a pomohla s organizací tiskové konference.

Koncept převrácené školy (v angličtině „flipped teaching“) stojí na tom, že studenti do školy přicházejí dělat to, co dříve dělaly doma (řešit příklady, projekty, diskutovat). Učitelův výklad si tedy vlastně poslechnou doma samy a mohou se vrátit k problematickým místům podle svých potřeb. Cílem projektu tedy není ukončit výuku na školách, ale přinést do ní více diskuzí a praxe. Khanova škola by měla být pro současný školní systém doplňkem. Samozřejmě se vychází i z toho, že nejlépe se lidé naučí to, co je baví, koncept „školy hrou“ vlastně nebyl dosud překonán. A tak se i na kanálu Youtube, kde můžete všechna videa najít, objevují videa s hlavolamy nebo s hrami.

Offline verze videolekcí jsou distribuovány neziskovým skupinám v odlehlých oblastech Asie, Latinské Ameriky a Afriky. Českou verzi Khanovy školy můžete sledovat jak na Facebooku, tak na Twitteru. Česká nezisková organizace má samozřejmě i vlastní kanál na Youtube.

Ale není to pouze Khanova škola, která se tímto stylem výuky zabývá. Studenti ekonomie a vysokoškolské matematiky jistě znají projekt EkoFun Lukáše Frýda. Ten v krátkých videích vysvětluje obsah vysokoškolské výuky a slouží tak mnohým studentům jako náhrada přednášek. Kvalitně zpracovaná videa jsou oblíbená i na akademické půdě – například někteří přednášející stránky doporučují svým studentům místo vlastních konzultací.

Zdroje: scio.cz, khanacademy.org, khanovaskola.cz, ekofun.cz