Karanténa a osamělost: Studenti MU zjišťují dopad koronaviru na mladé

23. 4. 2020 | Aktuality

studie_osamělostiPůvodně měl projekt studentů sociologie z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity o osamělosti být pouze seminární prací, při které vyzpovídají hrstku mladých lidí. Vzhledem k opatření kvůli epidemii koronaviru se však celý projekt přesunul on-line a dal si za cíl zjistit, jak karanténa a s ní spojené pocity osamělosti ovlivňují život lidí ve věku 19 až 30 let.

„Pro všechny je to nezvyklá situace. I když můžeme ji i nařízení vlády naší země plně chápat a respektovat, možná se neubráníme nelibým náladám vzniklým z nenadálého odloučení od našich blízkých,“ vysvětlili tvůrci výzkumu.

Na osamělost se výzkumníci zaměřili kvůli negativním následkům na lidské zdraví. Může ovlivnit další stránky života, jako je například kvalita spánku a úroveň stresových hormonů, což navyšuje riziko vzniku deprese.

Podle studentů však záleží na povaze člověka. Ti, kteří touží po interakci s ostatními lidmi, ale nemohou se s nikým scházet, jsou karanténou ovlivněni hůř než lidé, kteří si samotu užívají.

Z tohoto důvodu dotazník obsahuje různé typy otázek, které se ptají nejenom na aktuální pocity účastníků, ale také obecně na povahu respondenta a na to, jak se projevuje v jeho běžném životě mimo období karantény.

Autoři dotazníku se cílí na mladé respondenty kvůli tomu, že právě oni často bývají na mezilidský kontakt a větší společnost zvyklí nejvíce a změny zapříčiněné karanténou se jich tak dotýkají nejcitelněji.

Dotazník bude k dispozici do konce dubna. Jeho vyhodnocení proběhne v květnu. Do šetření se můžete zapojit zde.

Zdroj:
https://www.em.muni.cz/

Další články k tématu