Jsme mistry světa!!!

5. 7. 2011 | Tiskové zprávy

Studenti Vysoké školy báňské –Technické univerzity Ostrava (dále nen VŠB-TUO) Ing. Jakub Pěkný (FBI), Ing. Martin Roháč (FBI), Pavel Maňas (FBI), Kamil Králik (FBI), Václav Novotný (FBI), Adam Vondra (FBI), Roman Štěpán (FMMI), Pavel Hrnčál (FBI), Josef Sedlák (F BI) a Kamil Bareš (FBI) pod vedením Mgr. Jiřího Friedela (FBI, odborný asistent Katedry tělesné výchovy a sportu při VŠB-TUO) se zúčastnili 25.-30.června 2011 I Interna­tional Tournament of students on fire-applied sport (I. akademického mistrovství světa v požárním sportu) v Petrohradu.

Do této soutěže se přihlásilo celkem 14 vysokoškolských týmu z celého světa. V nabité konkurenci převážně ruských a postsovětských univerzit naši reprezentanti vybojovali celkové 5. místo. V první pětce jsme byli jediná neruská výprava.

Po jednodenním tréninku následovalo třídenní klání, kde se soutěžilo ve výstupu do 4. patra cvičné věže, 100 m překážek, štafetě 4× 100m překážek a požárním útoku. V první disciplíně výstupu do 4. patra cvičné věže se nám moc nedařilo. Jakub Pěkný, naše největší želízko v ohni, se do finálových bojů nekvalifikoval a tak se časem 13.98 umístil na 12. příčce. Mistrem světa se v této disciplíně stal Kurgan Constantine (St. Petersburg University, Russia Russian Emergencies Ministry GPS). Po prvním dni, kdy se hodnotil součet šesti nejlepších časů z osmi soutěžících každého družstva, jsme byli až na 7 místě. Následující den nám v disciplíně 100 m překážek udělal radost Jakub Pěkný, jelikož se časem 16.12 probojoval do bitvy o medaile. Z osmifinále pak časem 15.73 postoupil z druhého místa až do samotného finále, kde nakonec v nabité konkurenci silných rusů obsadil po drobné chybě na rozdělovači krásné 3. místo a tím získal první medaili pro naší školu. Zde titul mistra světa vybojoval Andrew Kornilov (Russia, St. Petersburg University, Russia FMS MOE). Bohužel hned po startu došlo i k obnovení zranění stehna našeho soutěžícího Pavla Maňase, což mělo neblahé následky v podvečerních hodinách, kdy se studenti utkali o titul mistra světa ve štafetě na 4×100m překážek. Do této disciplíny jsme nasadili štafety ve složení Štěpán, Vondra, Hrnčál, Sedlák a Roháč, Novotný, Pěkný, Králik. První štafeta zaběhla čas 63.82, čím dosáhla na 11. příčku a o dvě pozice výše se časem 61.15 umístila ta druhá, do které jsme vkládali o něco málo větší ambice. Bohužel drobná chyba na posledním úseku (hašení) nás posunula na konečné 9 místo. Titul mistrů světa získala ruská štafeta z The Urals Institute of Russian Emergencies Ministry GPS ve složení Michael Radionov, Tyshchenko Paul, Ruslan Zakirov, Vedernikov Alexander. Celkově však po dvou dnech jsme se součtem 18 bodů posunuli na krásné 6 místo v průběžném hodnocení. Do posledního dne jsme šli s tím, že se popereme o umístění mezi prvními pěti školami v celkovém hodnocení. Netušili jsme však, že nejen splníme naše předsevzetí, ale že se také dostaneme na stupně vítězů. První pokus v poslední disciplíně požární útok nám moc nevyšel. Nešťastná chyba na levém proudu, kdy při rozvinutí vedení došlo k zauzlování hadice, nás stála cenné vteřiny a časem 43.52 jsme sahali na 5. místo v této disciplíně. Naše chvíle však přišla v druhém pokusu, kdy naši studenti ve složení Maňas, Králik, Pěkný, Roháč, Vondra, Štěpán a Novotný časem 30.91 předběhla všechny ostatní. Tím byl náš sen dokončen, protože tento čas nám zajistil titul mistra světa v disciplíně požární útok.

Spolu s naší soutěží probíhal v Petroradu i II World Championship for young firefighter Sports (II. mistrovství světa dorostu v požárním sportu). Čeští dorostenci v nabité konkurenci devíti týmů vybojovali 5 cenných kovů, mezi kterými nechyběl také jeden titul mistra světa, a v celkovém hodnocení obsadili 4. místo. Chtěli bychom alespoň touto cestou poděkovat rektoru naší univerzity prof. Ing. Ivo Vondrákovi, CSc. za finanční podporu našich akademických reprezentantů na tomto akademickém mistrovství světa. Velké díky také patří starostovi Svazu hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) Ing. Karlu Richterovi, jeho náměstkyni v úseku mládeže Ing. Monice Němečkové, veliteli stanice Ostrava – Poruba Ing. Tomáši Lefnerovi, našemu tlumočníkovi Ing. Jaroslavu Novotnému i celému týmu trenérů, fotografů a kameramanů dorostenců za veškerou pomoc a podporu, kterou nám nejen před, ale i v průběhu celého šampionátu poskytli. Také bychom neměli zapomenout na naše dorostence, kteří přímo na stadiónu naše studenty hlasitě podporovali.

Věříme, že i v budoucnu spolupráce naší univerzity, profesionálních hasičů a SH ČMS bude sklízet minimálně stejné plody úspěchu, jako se nám to podařilo letos.

Mgr. Jiří Friedel

Další články k tématu