Již víme, jak by měly příští rok vypadat maturity a přijímací zkoušky

13. 12. 2020 | Aktuality

maturanti a přijímačkyMinisterstvo školství nedávno představilo změny u přijímacích zkoušek a maturit, které se projeví na jaře. Podobu přijímacích zkoušek na čtyřleté studijní obory s maturitou si nově budou určovat ředitelé škol. Budou si moct vybrat, jestli k přijímačkám využijí jednotnou zkoušku od Cermatu anebo zorganizují školní zkoušku.

U státních maturit se změní především to, že studenti již nebudou v rámci hodnocení dostávat známky. Samotné konání státních maturit se měnit nebude. Stát si zachová pořádání didaktických testů, profilové zkoušky i nadále budou v režii jednotlivých škol.

„Veškeré změny mají za cíl zohlednit výjimečnost epidemiologické situace v ČR jak v tomto školním roce, tak ve druhé polovině toho předešlého a reagovat na s tím spojené dopady na vzdělávání žáků,“ sdělil ministr školství Robert Plaga.

K dispozici jsou již i konkrétní údaje o různých formách přijímacích zkoušek na odlišné typy škol.

  • Přijímací řízení na víceletá gymnázia: závěrečný termín pro podání přihlášek je 1. března. Zkouška se bude konat v dubnu a bude mít dva termíny.
  • Čtyřleté maturitní obory: student si může podat přihlášky na dvě školy. Závěrečný termín pro první kolo je 1. března. Ředitel bude moct zvolit podobu zkoušky. Či rozhodnout, jestli se bude zkouška konat v prvé řadě, pokud by počet zájemců o studium byl menší než počet volných míst. Toto opatření bude platit pouze letošní školní rok, nemělo by se stát novým standardem. Podmínky přijímacích zkoušek ředitelé vyhlásí do 31. ledna.
  • U talentových zkoušek na umělecké obory dojde k prodloužení konání zkoušky, od 4. do 31. ledna. A gymnázia se sportovní přípravou talentové zkoušky zorganizují mezi 2. lednem až 31. březnem.

Průběh a podoba maturit jsou rovněž známy.

  • Státní didaktické testy proběhnou od 3. do 7. května. Školní maturity se budou konat od 16. května do 10. června. Konkrétní termíny určí ředitelé škol. Písemné zkoušky, slohy z češtiny a cizích jazyků a praktické maturitní zkoušky mohou začít 1. dubna.
  • Pokud bude situace ohledně epidemie příznivá, nemělo by dojít ke změně podoby či termínů zkoušky.
  • Stejně jako v předchozích letech, žáci budou ve společné části maturovat z českého jazyka. Jako druhý předmět si vybírají mezi cizím jazykem a matematikou.
  • Hodnocení společné části nicméně bude mít odlišnou podobu. Na rozdíl od známek studenti obdrží pouze hodnocení: „uspěl(a)“ anebo „neuspěl(a)“.

„U státní didaktické části je toto hodnocení dostatečné. Školy a rodiče jsou zvyklí na známky, což se řešilo, ale ta procenta jdou vždycky převést na známky,” okomentoval na závěr změny Plaga.

Zdroj:
novinky.cz
idnes.cz