Jihočeská univerzita získala dotaci na výstavbu objektu a vybavení pro rozvoj výzkumu a výuky na ZF a FROV JU

20. 7. 2011 | Tiskové zprávy

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) získala dotaci na zabezpečení vhodných podmínek pro rozvoj a diverzifikaci výukových a výzkumných aktivit pro přírodovědné a technické obory poskytovaných na Zemědělské fakultě a Fakultě rybářství a ochrany vod.

Výstavbou nového objektu a pořízením špičkového zařízení získají fakulty zázemí pro realizaci experimentální výuky, která je velmi důležitá pro propojení magisterského a především doktorského studia s výzkumem a praxí. Významnou přidanou hodnotou projektu je unikátní pojetí environmentálního konceptu budovaného objektu, který umožní výrazné úspory energií při jeho budoucím provozu.

Dne 31. 5. 2011 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích reg. č. CZ.1.05/4.1.00/04­.0190 na realizaci projektu „Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a technické obory JU v Českých Budějovicích – Zemědělská fakulta a Fakulta rybářství a ochrany vod“ (Rozvoj ZF a FROV JU), který bude financován z prostředků EU a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, Prioritní osa 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojená s výzkumem, a to v celkové výši maximálně 294 964 836,– Kč, přičemž podíl prostředků EU přesahuje 250 milionů Kč. Cílem projektu je realizace investiční akce zaměřené na vytvoření infrastrukturních podmínek pro rozvoj přírodovědných a technických oborů ZF JU a FROV JU. Hlavní součástí investice bude výstavba nového objektu v kampusu univerzity a pořízení přístrojového vybavení objektu. Urbanistický koncept novostavby počítá s umístěním v těsném sousedství současných objektů ZF JU, s nimiž utvoří ucelený komplex naplňující požadavky pro výukovou a výzkumnou činnost. Objekt postavený na půdorysu písmene Y bude třípodlažní s plochou střechou a prosklenými částmi atrií o celkové užitné ploše objektu 4800 m2. Budou v něm umístěny posluchárny, učebny, laboratoře, pracovny pedagogů a doktorandů, prostory technického a provozního zázemí apod. s tím, že nejfrekventovanější provozy budou umístěny v 1. NP.

Projekt je naplněním jedné z priorit JU definovaných Investičním programem JU pro roky 2010–2015 (komplexní investiční strategie). Díky vybudování nových výukových a výzkumných kapacit vzniknou odpovídající prostory pro rozvíjející se fytotechnické obory (dočasně umístěné v objektu EF), mělo by dojít k posílení kvality magisterského a doktorského studia v biotechnolo­gických a technických oborech, jejichž rozvoj je přímo závislý na vytvoření ucelených diagnostických a měřících pracovišť, resp. laboratoří s moderním přístrojovým vybavením apod. Budou zajištěny dostatečné výukové prostory pro dynamicky se rozvíjející obor Rybářství ve všech stupních studia. Významným prvkem bude také prostorové sjednocení objektů ZF JU, která je součástí moderního kampusu Jihočeské univerzity ve Čtyřech Dvorech. Budou zajištěny adekvátní podmínky pro rozvoj nově plánovaných doktorských oborů náročných na laboratorní prostory a špičkové laboratorní vybavení (ochrana vod, fytotechnické a biotechnologické obory ochrana rostlin a agroekologie apod.).

Vlastní realizace projektu byla zahájena 1. 6. 2011, plné zprovoznění vzdělávacího objektu je naplánováno k datu 30. 11. 2014.

H. Bumbová, Jihočeská univerzita