Jazykové zkoušky z angličtiny: jak se v nich vyznat?

9. 2. 2011 | Studium v zahraničí

Znalost cizích jazyků bývá dnes takřka standardní položkou v požadavcích, které zaměstnavatelé kladou na své budoucí zaměstnance. Mezi „základními“ jazyky bývá zejména angličtina. Mnohde už vám ale nepostačí pouhé slovní ujištění, že jste se jazyk pilně učili celou základní, střední či vysokou školu a že ho tedy bravurně ovládáte. Chce to nějaký doklad. A ten nedostanete jinak, než složením příslušných jazykových zkoušek… (aktualizováno 11. 7. 2011)

Angličtina patří mezi světové jazyky a není tedy divu, že se stává standardem i v rámci pracovního trhu. Osvědčení o jazykové zkoušce se vám ale může hodit už během studia na vysoké škole, někde (především na humanitně či ekonomicky zaměřených oborech) je určitý stupeň složené jazykové zkoušky dokonce podmínkou pro úspěšné zakončení předmětu nebo studia. Nehledě na to, že bez ní se neobejdete ani při výjezdu do zahraničí na pracovní či studijní stáž.

Nabídka kurzů je široká

Současná nabídka jazykových zkoušek z angličtiny je oproti jiným jazykům velice bohatá a nabízí širokou škálu znalostních úrovní. Jejich koncepce zpravidla vychází z Evropského referenčního rámce pro jazyky CEF (Council of Europe Framework), který vypracovala Rada Evropy. Jeho cílem bylo nastavit jednotný systém hodnocení úrovně znalosti cizího jazyka pro všechny hlavní evropské jazyky. Dokument rovněž předepisuje podobu a obsah jazykových zkoušek, studijních materiálů a učebních osnov. Základními stupni znalosti (od nejsnazší po nejtěžší) jsou úrovně A1, A2, B1, B2, C1 a C2, přičemž zkouška A1 je určena začátečníkům, zatímco C2 již vyžaduje znalosti téměř na úrovni rodilého mluvčího. Osvědčení o jazykové zkoušce tedy může na závěr kurzu obdržet původně i úplný začátečník, běžné jsou i speciální zkoušky pro děti nebo kurzy speciální (například angličtina obchodní, právní, překladatelská, tlumočnická, americká apod.).

Přehled zkoušek

V České republice patří mezi nejznámější zkoušky ty z řady Cambridge ESOL Examinations, které se staly celosvětovým standardem uznávaným jak mezi zaměstnavateli, tak mezi školami nejrůznějšího stupně i zaměření.

 • KET – Key English Test
 • PET – Preliminary English Test
 • FCE – First Certificate in English
 • CAE – Certificate in Advanced English
 • CPE – Certificate of Proficiency in English
 • IELTS – International English Language Testing systém
 • ICFE – International Certificate in Financial English
 • BEC PRELIMINARY – The Business English Certificate Preliminary
 • BEC Vantage – The Business English Certificate Vantage
 • BEC Higher – The Business English Certificate Higher

Úplný přehled zkoušek a další informace naleznete na stránkách www.cambridgeesol.org.

Kromě těchto zkoušek lze také absolvovat jazykové zkoušky International ESOL a International SESOL britské vzdělávací a certifikační organizace City & Guilds.
Také certifikáty City & Guilds jsou uznávány po celém světě.

 • International ESOL Diploma
 • International ESOL
 • International Spoken ESOL
 • English for Business Communications
 • ESOL for Young Learners
 • Spoken ESOL for Young Learners

Úplný přehled zkoušek a další informace naleznete na stránkách www.cityandguilds.com.

V rámci studia angličtiny se ale můžete setkat také s tzv. zkouškou TELC (The European Language Certificates), jejímž pořadatelem je WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH). Tu však v současné době nabízejí spíše univerzity a další vysoké školy (například v rámci celoživotního vzdělávání).

 • TELC English A1
 • TELC English A2 / English A2 School
 • TELC English A2-B1
 • TELC English B1 / English B1 Business / English B1 Hotel and Restaurant / English B1 School
 • TELC English B2 / English B2 Business
 • TELC English C1

Úplný přehled zkoušek a další informace naleznete na stránkách esl.lagcc.cuny­.edu.

Pro zájemce o studium americké angličtiny by mohl být vhodnou volbou některý z kurzů organizace ETS, která pořádá mj. i známé testy TOEFL a TOEIC.

 • SLEP – Secondary Level Proficiency English
 • TOEFL – Test of English as a Foreign Language
 • TOEIC – Test of English for International Communication

Úplný přehled zkoušek a další informace naleznete na stránkách  www.ets.org.

U nás se pořádají také tzv. Státní jazykové zkoušky, nicméně jejich uznávání se omezuje zpravidla jen na hranice České republiky, oficiálním uznáním v zahraničí zatím nedisponují.

 • Osvědčení o základní znalosti jazyka (B1)
 • Státní jazyková zkouška základní (B2)
 • Státní jazyková zkouška všeobecná (C1)
 • Státní jazyková zkouška speciální tlumočnická (C2)
 • Státní jazyková zkouška speciální překladatelská (C2)

Podrobnější informace o zkoušce najdete například na stránkách Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky hl. města Prahy www.sjs.cz.

Další organizací, zajišťující celosvětovou platnost svých certifikátů, je například britská organizace LCCIEB specializující se na obchodní angličtinu.

 • EFB – Preliminary – English for business – preliminary
 • EFB – First – English for business – first
 • EFB – Second – English for business – second
 • EFB – Third – English for business – third
 • EFB – Fourth – English for business – fourth
 • EFC – First – English for commerce – first
 • EFC – Second – English for commerce – second
 • EFC – Third – English for commerce – third

Úplný přehled zkoušek a další informace naleznete na stránkách www.lcci.org.uk.

Zdroj: www.jazykovezkousky.cz a stránky jednotlivých poskytovatelů zkoušek
Zdroj foto: StockXCHNG