Fulbrightova komise zve na semináře o studiu v USA

7. 9. 2015 | Aktuality

Fulbrightova komise pořádá další řadu přednášek na téma studia v USA. Zájemci o tuto zajímavou přeshraniční zkušenost se tak mohou dozvědět podrobné informace například o přijímacích zkouškách, typech stipendií, podání přihlášky a mnoho dalšího. Přesný program seminářů je následující:

  • 10. září 2015

Americké přijímací zkoušky a jak na ně

Na tomto semináři se dozvíte, jak vypadají americké přijímací zkoušky (ACT, SAT, GRE nebo GMAT), jak se na ně úspěšně připravit a kdy a jak je složit.

  • 16. září 2015

Sportovní stipendia pro studium v USA

Tento seminář bude věnován stipendiím pro sportovce, ale s jejich pomocí na amerických univerzitách studovali a studují. (pozn.: kapacita tohoto semináře je v tuto chvíli již naplněna)

  • 17. září 2015

Stipendia pro studium v USA

Seminář Poradenského centra pokrývá otázky zvládnutí studia v USA z finanční stránky. Studijní poradce představí různé varianty a formy finanční pomoci pro vysokoškolské studium v USA, a to včetně programu vládních Fulbrightových stipendií.

  • 24. září 2015

Jak připravit kvalitní přihlášku na americké univerzity

Kvalitní přihláška je jedním ze základních předpokladů pro úspěšné přijetí na univerzitu v USA. Jak takovou přihlášku a s ní související dokumenty, včetně esejí a doporučení, připravit, to už se dozvíe právě na tomto semináři.

  • 1. října 2015

Workshop: Psaní esejí pro americké univerzity

Naučte se psát americké eseje pro studium i přijímací řízení! Bezplatný workshop zaměřený na výuku způsobu psaní esejí v americkém stylu se zvláštním zřetelem na psaní akademických esejí i esejí požadovaných při přijímacím řízení na americkou univerzitu či výběrovém řízení do stipendijních programů.

  • 8. října 2015

InfoUSA Brno: Stipendia pro studium v USA

InfoUSA při Moravské zemské knihovně v Brně ve spolupráci s Fulbrightovou komisí a agenturou sport & university zve na bezplatné semináře o možnostech studia a stipendií, včetně sportovních stipendií, na amerických univerzitách.

Poslední zmíněný seminář se uskuteční ve Velkém sále MZK Brno, Kounicova 65a (od 16:00 hod. seminář věnovaný studiu a stipendiím, od 17:30 hod. pak seminář věnovaný výlučně sportovním stipendiím), všechny ostatní pak vždy od 16:30 hod. v Karmelitské 17, Praha 1. Přednášky jsou zdarma, je však nutné si předem rezervovat místo na advisor@fulbright.cz.

Více informací na www.fulbright.cz.

Zdroj: www.fulbright.cz