FameLab: šance pro mladé vědce a vědkyně

26. 1. 2012 | Aktuality

Ještě do 7. února 2012 se lze hlásit do 2. ročníku soutěže FameLab, jejímž hlavním posláním je napomoci širší popularizaci vědy a dát zároveň šanci začínajícím vědcům prosadit své projekty.

Kdo se může zapojit

Soutěž je určena pro všechny studenty a vědecké, resp. pedagogické pracovníky ve věku 21 let a více, kteří studují (nebo pracují) v České republice v některé z následujících oblastí: matematika, medicína, technické obory nebo přírodní vědy. Překážkou pro přihlášení do soutěže není ani působení v zahraničí, uchazeč musí splnit pouze podmínku českého občanství a schopnost předložit soutěžní projekt v češtině (a v případě postupu do finálového klání také v angličtině). Soutěž je otevřena i zaměstnancům ze soukromého či státního sektoru.

Průběh soutěže

Obsahem samotné soutěže je tříminutové vystoupení, během něhož musí soutěžící porotě a publiku vysvětlit obsah a význam svého projektu. Při prezentaci nesmí použít dataprojektor ani pomocné osoby, může však s sebou přinést takové pomůcky, které sám unese.
Na každé vystoupení bude navazovat prostor pro kontextové otázky od odborné poroty. Tu budou tvořit tři až čtyři lidé a kromě samotné prezentace projektu bude posuzovat také jeho vědeckou správnost i možnost realizace. Přítomné publikum pak nezávisle na porotě vybírá svého favorita. Z každé oblastní soutěže, které se uskuteční v průběhu března 2012, vzejde jeden vítěz postupující do národního kola. Všichni finalisté se následně zúčastní dvoudenního školení vedeného anglickými a českými experty na komunikaci, prezentaci a spolupráci s médii.
Národní kolo proběhne v květnu 2012. Vítěz národního kola bude pozván do Anglie, aby reprezentoval Českou republiku v mezinárodním finále konaném v červnu 2012 v Cheltenhamu. Celkem sem bude pozváno 20 finalistů z různých zemí světa.

Ceny pro vítěze

Kromě cenných zkušeností a nabytých dovedností získají autoři nejlepších příspěvků v závislosti na úrovni postupového kola ceny věnované Akademií věd ČR, Nadačním fondem Karla Janečka, Nadací Tomáše Bati, Občanským sdružením ADETO a British Council. Finálová kola budou navíc obohacena o možnost setkání s významnými sponzory a mecenáši vědy. Ti nejúspěšnější pak získají příležitost stát se hvězdou krátkého dokumentu o jejich práci a účasti v soutěži FameLab.

Více informací o soutěži naleznete na www.britishcouncil.org