Fakulta tropického zemědělství ČZU vypisuje 2. kolo přijímaček

28. 6. 2014 | Aktuality

Fakulta tropického zemědělství (FTZ) při České zemědělské univerzitě v Praze vypisuje 2. kolo přijímacího řízení pro bakalářské i magisterské o­bory.

V bakalářském programu se mohou studenti hlásit na obory Zemědělství tropů a subtropů a Trvale udržitelný rozvoj tropů a subtropů, mezi vypsané navazující magisterské obory patří Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics, Animal and Food Science in the Tropics and Subtropics, Wildlife Managment in the Tropics and Subtropics, Tropical Crop Management and Ecology, International Development and Agricultural Economics, Tropical Forestry and Agroforestry.

Přihlášky do 2. kola přijímacích zkoušek pro bakalářské a navazující magisterské obory na FTZ ČZU v Praze je možné podávat od 2. 6. do 4. 7. 2014 pouze elektronicky na http://prijimacky.czu.cz. Uchazeči mají možnost vyzkoušet si vzorové testy z biologie, matematiky a anglického nebo českého jazyka na www.ftz.czu.cz.

Přijímací zkoušky proběhnou dne 4. 8. 2014 – formou písemných testů pro obory bakalářské a formou ústních pohovorů v anglickém jazyce pro navazující magisterské obory. Výsledky o přijetí či nepřijetí ke studiu budou zveřejněny do 5 dnů od data přijímací zkoušky.

Zdroj: www.czu.cz