Fakulta stavební se představila šesťákům!

17. 6. 2011 | Tiskové zprávy

Co je to univerzita a proč bych na ní měl studovat? Mám se bát technických oborů, matematiky nebo fyziky? Odpovědi na tyto a jiné otázky již zná na padesát žáků šestých tříd tří ostravských základních škol. Dopoledne plné her a soutěží si užili na Fakultě stavební VŠB-TUO v úterý 21. června 2011.

Popularizace technických a přírodovědných oborů je nedílnou součástí aktivit směřujících ke zvýšení zájmu žáků středních škol o studium na technických a přírodovědných oborech vysokých škol. Tito studenti však mají často jasno již v prvním ročníku studia, kterým profesním směrem se vydají. Oslovit žáky šestých tříd a přiblížit jim studium na vysoké škole technického směru byl odvážný krok správným směrem. „Základy technického myšlení jsou přirozeně v každém z nás. Architekt nebo stavitel jsou krásná povolání, která dávají jedinci šanci měnit prostředí kolem nás“, řekla v úvodním projevu žákům děkanka fakulty Darja Kubečková Skulinová.

Po představení univerzity a fakulty již byli žáci rozděleni do pětičlenných soutěžních družstev, označeni barevnými čepičkami a s plánkem v ruce se rozběhli po chodbách fakulty plnit úkoly přesně podle stanoveného pořadí. Nadšené děti tak nejen poznávaly stavební materiály či horniny, ale mohly samy navrhnout ideální domek či byt nebo postavit nejvyšší věž. A aby nezaměstnávaly jen hlavu, byla pro ně připravena i soutěž fyzických dovedností na čas.

„Byli jsme překvapeni, když nás oslovila vysoká škola a měla zájem představit fakultu žákům šestých tříd. Jsme ale moc rádi, neboť orientace v prostředí univerzity jim umožní opadnutí bariér, jistě je navíc oslovila i krása tohoto prostředí“, hodnotila zdařilou akci Lenka Mazurková, učitelka ZŠ I.Sekaniny v Ostravy-Poruby.

Děti jsou přirozeně hravé a zvídavé. Formou her a soutěží tak mohly alespoň na chvíli nakouknout pod pokličku technickým oborům a zjistit, že je to vlastně docela zábava a není zapotřebí se jich bát. Dnes už ví, že absolvováním stavení fakulty získají zajímavou práci v perspektivním oboru. Zda šance využijí ukáže čas. Je však zcela jisté, že po vystudování humanitních věd je rozšiřování kvalifikace směrem k technickým a přírodovědným oborům náročnější a často nemožné.

Mgr. Táňa Kantorková
manažerka pro vnější vztahy
telefon: 597 323 700
e.mail: tana.kantorkova@vsb.cz
www.vsb.cz