Druhé kolo přijímacího řízení na FBMI ČVUT!

13. 7. 2012 | Aktuality

Děkan Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického (FBMI ČVUT) vyhlásil mimořádný termín přijímacích zkoušek pro akademický rok 2012/2013, a tím i další možnost pro podání přihlášky. Tu mohou uchazeči zasílat nejpozději do 15. srpna 2012.

Druhé kolo přijímacích zkoušek se týká následujících bakalářských oborů:

Studijní program: Biomedicínská a klinická technika
Studijní obory:

  • Biomedicínský technik
  • Biomedical Technician
  • Optika a optometrie
  • Biomedicínská informatika (zde odkaz na popis oboru) (BMI, prezenční forma studia)

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obory:

  • Fyzioterapie
  • Radiologický asistent
  • Zdravotnický záchranář

Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor:

  • Plánování a řízení krizových situací – zaměření Plánování a řízení krizových situací a Bezpečnostní a krizový management

Pro všechny tyto programy budou uchazeči skládat jednotné písemné testy.

Druhé kolo přijímacího řízení bylo dále vyhlášeno i u těchto navazujících magisterských o­borů:

Studijní program: Biomedicínská a klinická technika
Studijní obory:

  • všechny

Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor:

  • Civilní nouzové plánování

Podrobné informace o jednotlivých oborech, požadavcích k přijímací zkoušce a doporučenou literaturu naleznete na stránkách FBMI ČVUT.