Druhé kolo na ČVUT

2. 8. 2016 | Aktuality

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení. Přihlášky do bakalářského studia se podávají elektronicky prostřednictvím http://prihlaska.cvut.cz do 15. srpna 2016 do následujících tříletých bakalářských studijních oborů:

 Biomedicínský technik

 Biomedicínská informatika

 Informační a komunikační technologie v lékařství

 Radiologický asistent

 Zdravotnický záchranář

 Zdravotní laborant

 Plánování a řízení krizových situací

Více informací zde inzenyrstvi- vyhlasuje-mimoradny- termin-prijimacich- zkousek.