Doktorské programy a obory

17. 8. 2010 | Studentský život

Po úspěšném absolvování magisterského studia mají studenti možnost dále pokračovat ve studiu doktorského cyklu. Co vše takové studium obnáší, jak probíhá a co je jeho výstupem se dozvíte v následujícím přehledu.

Průběh a obsah studia

 • obsahem i smyslem doktorského studia je dle zákona o vysokých školách zejména vědecké bádání a samostatná tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje, případně samostatná teoretická tvůrčí činnost v oblasti umění
 • studium v doktorských programech nabízí všechny naše vysoké školy univerzitního typu, nikoli však v každém studijním programu či oboru
 • standardní doba tohoto studia je nejméně tři a nejvýše čtyři roky
 • ke studiu doktorského cyklu se mohou hlásit i studenti, kteří absolvovali svá předchozí studia na jiných školách, musí však jít o podobný či příbuzný obor
 • studium v doktorském studijním programu probíhá dle individuálního studijního plánu pod vedením školitele
 • studijní plán doktorského studia se většinou skládá ze společného základu a dále odborných předmětů, které každému studentovi zpravidla stanovuje jeho školitel
 • studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, které mají doložit absolventovu schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti

Získaný titul

 • absolventi studia v doktorských studijních programech získávají akademický titul „doktor“ (zkratka Ph.D., uvádí se za jménem), v oblasti teologie jde o akademický titul „doktor teologie“ (zkratka „Th.D.“, uvádí se za jménem)

Formy studia

 • doktorské obory a programy lze studovat buď prezenčně, nebo kombinovaně
 • při prezenčním studiu dochází student pravidelně na své školicí středisko
 • na některých školách studenti doktorského cyklu také vedou výuku nebo při ní asistují
 • výhodou prezenčního studia je možnost získání stipendia, o jehož výši rozhoduje daná fakulta či škola (základní výše stipendia se pohybuje průměrně kolem sedmi tisíc korun); jeho případné navýšení může být motivováno například dobrými studijními a vědeckými výsledky
 • studenti prezenčního studia navíc zpravidla mohou za splnění požadovaných kritérií využívat služeb menzy a kolejí stejně jako studenti bakalářského či magisterského cyklu
 • studenti kombinovaného studia stipendia výše uvedené výhody nemají, ke konzultacím se však dostavují jen několikrát za semestr
 • během doktorského studia, zejména v prvních letech, student skládá odborné zkoušky (většinou tak dvě až tři ročně) a průběžně dokládá, že pracuje na své disertační práci
 • průběžně by měl také veřejně publikovat své odborné (či vědecké) studie a články

Více o doktorském studiu se dočtete v článku Není doktor jako doktor, aneb co nevíte o Ph.D.

Užitečné odkazy

 • zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, (zejm. §47) na portálu MŠMT

Zdroj foto: Stock.XCHNG

Další články k tématu

Starbucks bude svým zaměstnancům platit školné na vysoké škole

Starbucks bude svým zaměstnancům platit školné na vysoké škole

Řetězec kaváren Starbucks ve Velké Británii se rozhodl, že případným zájemcům z řad svých pracovníků proplatí školné na univerzitě. Díky Starbucksu by tak mohli dálkově vystudovat Arizona State University ve Spojených státech. Řetězec si od toho slibuje i nalákání dalších zaměstnanců. Právě v USA s tímto nápadem řetězec poprvé přišel. Získal tak 18 tisíc nových zaměstnanců. V Británii …

číst více
Studenti získali cenu Wernera von Siemense

Studenti získali cenu Wernera von Siemense

Vědecká soutěž Wernera von Siemense každoročně oceňuje technologické a přírodovědné projekty. Letošní ročník ocenil průlomové objevy v léčbě nemocí i technické studie sportu. První ročník soutěže proběhl už v roce 1998 a od toho roku společnost Siemens na odměnách úspěšným účastníkům vyplatila 12,5 milionu korun. Ocenění během 22 let konání soutěže dostalo 389 vítězů. Konkurence je postupně …

číst více