Za studiem do Velké Británie

20. 7. 2011 | Studium v zahraničí

Ať už zvažujete studium za hranicemi České republiky proto, že vás neoslovila nabídka místních škol nebo proto, že se chcete hodně osamostatnit, je Velká Británie dobrou volbou. Především pak pro ty z vás, kteří chtějí ovládnout anglický jazyk na vynikající úrovni a získat kvalitní vzdělání, o kterém se říká, že jde více do hloubky než to české. Navíc jako občané Evropské unie nepotřebujete ke vstupu do země žádná víza a dokonce je možné si při studiu i trochu přivydělávat. Ale popořadě.

Jak se přihlásit?

Především je třeba si uvědomit, jestli se chcete hlásit na bakalářské studium (tak zvané undergraduate) nebo magisterské studium (postgraduate). Britský systém je odlišný od českého, ačkoli je tato země součástí tzv. Boloňského systému. Jak v Anglii, tak ve Walesu, Skotsku i Severním Irsku se studuje bakalář tři až čtyři roky, magisterské obory jsou pak na jeden až dva roky. To vše záleží samozřejmě na konkrétním oboru.

Pokud se chcete do země za kanálem La Manche hlásit hned po maturitě, neexistuje pro vás jiná možnost, než UCAS (Universities & Colleges Admissions Service). Tato organizace zařizuje přihlášky na bakalářské studium po celé zemi. Jak známo, Britové nestrpí žádné lajdáctví, čili si pečlivě poznamenejte tři termíny.

 • 15. říjen: termín pro přihlášky na medicínu, zubní lékařství a veterinární lékařství. Pokud míříte na Oxford a Cambridge, týká se vás toto datum také.
 • 15. leden: termín pro všechny ostatní obory, kromě oborů, které mají přihlášku do 15. října a kromě uměleckých a designových oborů.
 • 24. března: termín pro design a umění.

Pokud z jakéhokoli důvodu zmeškáte nějaký z termínů, máte ještě šanci. To se ale netýká oborů, u kterých je potřeba podat přihlášku do 15. října. Ovšem i u ostatních není radno riskovat. Některé univerzity přijímají studenty, pokud obdrží žádost do 30. června, ovšem ne vždy a všude – musí mít ještě nějaká volná místa. A některé školy dokonce přihlášky, které nejsou doručeny do 15. ledna, vůbec neberou v potaz. Je tedy dobré si dopředu zjistit, jaké podmínky stanoví konkrétně vámi vybraná škola.

Ukončili jste již bakalářské studium a chcete v Británii získat vyšší titul? Pak už se přes UCAS nepřihlašujte. U tzv. postgraduate oborů se totiž musíte hlásit přímo na univerzitu, která vás zaujala. Každá škola má samozřejmě jiné podmínky. Všechny ale budou vyžadovat úředně ověřenou kopii vašeho bakalářského diplomu nebo třeba i doporučení od vaší domovské fakulty.

A co poplatky?

V minulých měsících jsme mohli v médiích zaslechnout, že vláda Velké Británie zvyšovala poplatky za studium a že se studenti proti tomu bouřili. Všechny tyto informace jsou pravdivé a mají bohužel dopad i na české studenty. Jako pro ostatní členy Evropské unie i pro nás platí stejná pravidla jako pro Brity. Velkou výhodou je samozřejmě Skotsko, kde žádné poplatky za undergraduate studium neplatíte.

A na kolik vás v současné době vyjde rok studia na ostrovech?

Průměrné bakalářské obory se pohybují v těchto rozmezích:

 • Základní všeobecné obory od 4 000 do 12 000 liber
 • Umělecké obory a design od 7 000 do 9 000 liber
 • Věda 7 500 až 22 000 liber
 • Medicína, veterina a spol. 10 000 až 25 000 liber

Poplatky za magisterské obory na jeden rok jsou vyšší:

 • Umění a humanitní obory 7 000 až 12 000 liber
 • Věda 7 500 až 25 000 liber
 • Medicína, veterina a spol. 10 000 až 33 000 liber
 • MBA kurzy (Master of Business Administration) 4 000 až více než 34 000 liber
296169-british-telephone-box-1.jpg

Pokud si tedy nevyberete Skotsko, budete muset školné platit osobně. Je ale možné získat určitá stipendia. Mnohá z nich vypisují samotné univerzity, většinou se jedná o stipendia prospěchová a nebo příspěvky pro studenty ze sociálně slabších rodin. Pokud prokážete, že váš rodinný příjem je nižší než určitá hranice, máte velkou naději na školní příspěvek. Peníze lze také získat v České republice, informace naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Potřebuji nějaké jazykové osvědčení?

Není to samozřejmě pravidlem, ale většina škol ve Velké Británii vyžaduje nějaké osvědčení o jazykových schopnostech. Variant je více, jednou z nich je například absolvovat přímo jazykový kurz vámi vybrané univerzity. Bývají vypsány právě pro studenty, jejichž rodným jazykem není angličtina, ale kteří stále mají zájem o studium na Britských ostrovech. Takové kurzy samozřejmě ale stojí čas a peníze. Druhou možností je udělat si některý z jazykových certifikátů. Pro studium na bakalářském stupni UCAS schvaluje tyto certifikáty. Je třeba však pozorně prostudovat, která škola uznává jaké testy.

Velká většina škol uznává takzvané IELTS. Dejte si ale pozor – i když získáte jedno z nejvyšších hodnocení, je potřeba si pohlídat rok, kdy jste zkoušku skládali. Školy většinou akceptují certifikáty IELTS, které jsou maximálně dva roky staré.

A jak je to tedy s brigádami?

Stejně jako jiní členové Evropské unie nepotřebujeme ani my pro práci v Británii pracovní povolení ani víza. Je třeba si ale ohlídat, jak je to s pracovními předpisy pro studenty. V současné době se už nemusíte registrovat u programu Workers Registration Scheme, jak tomu bylo do 30. dubna tohoto roku. Je třeba ale věnovat pozornost tomu, že (stejně jako v České republice) je třeba platit daně z příjmu, i když je vaše práce pouze na částečný úvazek a vy stále studujete.

Kde se dozvím víc?

 • O studiu v Anglii, Skotsku, Walesu a Severním Irsku jsme Vás již informovali v tomto článku.
 • Informace a přihlášky na bakalářský stupeň naleznete na stránkách UCAS.
 • O stipendiích a poplatcích se více dozvíte zde nebo zde. A jak je to ve Skotsku? O tom se dozvíte na stránkách organizace SAAS.
 • Velice užitečné informace jsou k dispozici také na stránkách Eurodesku a nebo Education UK.
 • Další články a důležité informace naleznete také na stránkách British Council.

Zdroj fotografií: www.sxc.hu

Další články k tématu