ČZU je nejekologičtější školu v Česku!

2. 2. 2019 | Aktuality

ČZU - aktualita

Česká zemědělská univerzita se již od roku 2015 pravidelně umisťuje v prestižním žebříčku UI Green Metric World University Rankings, který jako jediný na světě hodnotí univerzity z hlediska toho, jak chrání životní prostředí. Letos dosáhla dosud nejlepšího umístění a mezi univerzitami z celého světa skončila na 46. místě. Mezi českými univerzitami jí patří prvenství.

Nejlepších výsledků ČZU dosáhla v kategorii nakládání s odpady, a to především díky programu zaměřeném na redukci plastů. Škole pomohlo také zavádění zelených a chytrých technologií v areálu univerzity. „V kampusu máme vlastní mokřad, který zachytává vodu ze střech. Systém se využívá jak pro výzkum, tak při výuce,“ uvedl rektor ČZU Petr Sklenička.

Škola se rok od roku zlepšuje ve všech hodnocených kategoriích. Kromě odpadů to jsou infrastruktura, energie a klimatická změna, voda, doprava a výuka.  Za čtyři rok tak v žebříčku poskočila o více než 40 míst.

„Dlouhodobě se snažíme o kroky, které sníží náš vliv na životní prostředí, v roce 2018 jsme například uspořádali soutěž pro studenty, kde dostali možnost vymyslet, jak v tomto směru vylepšit kampus. Chystáme se instalovat velké filtrační zařízení na vodu a podobně,“ doplnil Sklenička.

Zdroje: czu.cz, Novinky.cz.