Chcete na pražskou AMU? Už chystejte přihlášku

23. 9. 2015 | Aktuality

Všichni, kdo uvažují o studiu na některé z fakult Akademie múzických umění (AMU) v Praze by již nyní měli začít důkladně zkoumat podmínky pro přijímací řízení a samotné studium na této škole. Přihlášky na některé její obory se totiž podávají již na podzim!

Konkrétní termíny posledních dnů, kdy bude možné se přihlásit, jsou následující:

DAMU

  • katedra činoherního divadla

Termín pro podání přihlášek: do 16. listopadu 2015 (pro bakalářské i magisterské studium)

  • obor Dramatická výchova

Termín pro podání přihlášek: do 11. prosince 2015 (bakalářské prezenční studium)

FAMU

Termín pro podání přihlášek: do 30. listopadu 2015 (pro všechny obory bakalářského studia; povinné práce lze odevzdávat do 30. listopadu 2015)

HAMU

Termín pro podání přihlášek: do 30. listopadu 2015 (pro všechny obory bakalářského studia)

Více informací o průběhu a podmínkách přijímacího řízení lze najít vždy na stránkách jednotlivých fakult.

Zdroj:
www.damu.cz
www.famu.cz
www.hamu.cz
www.amu.cz