Soutěžte v IT o 50 000 Kč a stáž ve Francii

10. 3. 2016 | Aktuality

Společnost Atos IT Solutions and Services, s.r.o. a Francouzské velvyslanectví v České republice vyhlašují pro rok 2016 soutěž o „Cenu Josepha Fouriera za počítačové vědy“.

Cílem je ocenit nejlepší výzkumné práce českých doktorandů a mladých vědeckých pracovníků v oblasti informatiky a výpočetních věd se speciálním zaměřením na návrhy a využití výpočetně náročných algoritmů a metod, simulací a modelování, či na manipulaci s velkými objemy dat pro potřeby vědy a výzkumu ve veřejné i komerční sféře.

Soutěže se mohou zúčastnit všichni studenti univerzit, vysokých škol a ústavů Akademie věd ČR splňující následující podmínky:

  • jsou občany české národnosti a musí být ve věku do 30 let
  • mají dokončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně a jsou držiteli vysokoškolského titulu Ing., Mgr., MUDr., MVDr., RNDr. nebo PharmDr., Ph.D.
  • jsou zapsáni do doktorandského cyklu na vysokoškolské vzdělávací instituci zapojené do projektu udělování Cenu Josepha Fouriera za počítačové vědy

nebo již svou doktorandskou disertační práci obhájili, a to někdy v období po 1. lednu 2016

  • v rámci svého doktorandského studia nepracují pro společnost Atos IT Solutions and Services, s.r.o ani pro žádnou její dceřinou společnost či pobočku
  • mají přijatý vědecký článek k publikaci v mezinárodním časopise anebo jim tam již alespoň jeden vědecký článek vyšel

Každá vysoká škola může do celostátního finále soutěže přihlásit maximálně 3 uchazeče.

V roce 2016 budou uděleny tyto ceny:

  1. cena: 50 000,– Kč a stipendium na měsíční stáž ve Francii
  2. cena: 30 000,– Kč a stipendium na měsíční stáž ve Francii
  3. cena: 20 000,– Kč

Udělena bude také speciální cena poroty 10 000 výpočetních hodin na superpočítači Národního superpočítačového centra IT4Innovations.

Kandidáti vybraní jednotlivými vysokými školami a univerzitami, které se projektu účastní, musí Francouzskému velvyslanectví v ČR (vědeckému oddělení) doručit kompletní dokumentaci přihlášky do soutěže nejpozději do 8. dubna 2016.

Více informací zde.

Další články k tématu

Mladý absolvent informatiky oceněný časopisem Forbes nahrazuje lidskou sílu počítačem

Mladý absolvent informatiky oceněný časopisem Forbes nahrazuje lidskou sílu počítačem

Díky studiu na Fakultě informatiky MU a svojí šikovnosti se Filip Široký dostal na stáž ke světové vědecké špičce v CERN a teď už tam má i stálou práci. Pokud studujete, možná je jedno z vašich letošních předsevzetí najít si praxi v oboru. Dá to sice víc práce a člověk někdy hlavně na začátku dostane …

číst více