Soutěžte v IT o 50 000 Kč a stáž ve Francii

10. 3. 2016 | Aktuality

Společnost Atos IT Solutions and Services, s.r.o. a Francouzské velvyslanectví v České republice vyhlašují pro rok 2016 soutěž o „Cenu Josepha Fouriera za počítačové vědy“.

Cílem je ocenit nejlepší výzkumné práce českých doktorandů a mladých vědeckých pracovníků v oblasti informatiky a výpočetních věd se speciálním zaměřením na návrhy a využití výpočetně náročných algoritmů a metod, simulací a modelování, či na manipulaci s velkými objemy dat pro potřeby vědy a výzkumu ve veřejné i komerční sféře.

Soutěže se mohou zúčastnit všichni studenti univerzit, vysokých škol a ústavů Akademie věd ČR splňující následující podmínky:

  • jsou občany české národnosti a musí být ve věku do 30 let
  • mají dokončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně a jsou držiteli vysokoškolského titulu Ing., Mgr., MUDr., MVDr., RNDr. nebo PharmDr., Ph.D.
  • jsou zapsáni do doktorandského cyklu na vysokoškolské vzdělávací instituci zapojené do projektu udělování Cenu Josepha Fouriera za počítačové vědy

nebo již svou doktorandskou disertační práci obhájili, a to někdy v období po 1. lednu 2016

  • v rámci svého doktorandského studia nepracují pro společnost Atos IT Solutions and Services, s.r.o ani pro žádnou její dceřinou společnost či pobočku
  • mají přijatý vědecký článek k publikaci v mezinárodním časopise anebo jim tam již alespoň jeden vědecký článek vyšel

Každá vysoká škola může do celostátního finále soutěže přihlásit maximálně 3 uchazeče.

V roce 2016 budou uděleny tyto ceny:

  1. cena: 50 000,– Kč a stipendium na měsíční stáž ve Francii
  2. cena: 30 000,– Kč a stipendium na měsíční stáž ve Francii
  3. cena: 20 000,– Kč

Udělena bude také speciální cena poroty 10 000 výpočetních hodin na superpočítači Národního superpočítačového centra IT4Innovations.

Kandidáti vybraní jednotlivými vysokými školami a univerzitami, které se projektu účastní, musí Francouzskému velvyslanectví v ČR (vědeckému oddělení) doručit kompletní dokumentaci přihlášky do soutěže nejpozději do 8. dubna 2016.

Více informací zde.

Další články k tématu

Čtyři příběhy absolventů Matfyzu. Budou vás inspirovat

Čtyři příběhy absolventů Matfyzu. Budou vás inspirovat

Pro fakultu neexistuje lepší reference než úspěchy jejích absolventů. Zmapovali jsme proto osudy pěti bývalých studentů Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, konkrétně studijního programu Informatika, na které může jejich alma mater být patřičně hrdá. Jejich příběhy vás možná inspirují k tomu, podat si na obor hned teď přihlášku.   Ozvali se nám z Facebooku Programátory a absolventy …

číst více