Američtí středoškoláci bojují s epidemií stresu

26. 9. 2019 | Aktuality

????????????????Každý rok v USA stoupá počet zájemců o studium na vysoké škole. Jen určité procento z nich je však přijato. Loni se například úspěšnost pohybovala kolem 65 procent. Středoškoláci tak kvůli obavám o svou budoucnost často žijí v permanentním stresu.

Zájemci o studium na VŠ ve Spojených státech si kromě příprav na přijímačky musí během studia na střední držet dobrý studijní průměr a současně se věnovat mimoškolním aktivitám.

Americký institut stresu (AIS) doplnil, že budoucí prváci se navíc stresují ze změn, které s sebou přechod na vysokou školu přináší. Institut mezi ně mimo jiné řadí odjezd od rodiny a studium na vzdáleném místě, nervozitu z hledání nových přátel i náročné požadavky pro plnění vysokoškolských předmětů.

Hlavním problémem je pak podle institutu fakt, že středoškoláci neví, jak s tímto stresem bojovat. Řada z nich se snaží relaxovat u volnočasových aktivit. Tráví u nich ale až příliš mnoho času na úkor studia, a kvůli tomu se dostávají do situace, kdy nestíhají různé uzávěrky, čímž se opět dostávají do stresových situací.

AIS uvádí, že až osm z deseti studentů na středních školách zažívá častý stres.  Vystresovaní středoškoláci nespí zdaleka tolik, kolik by potřebovali, což může vést k zdravotním komplikacím.

Zdroj: http://www.collegenews.com