Ministerstvo školství zhodnotí absolventy VŠ

10. 11. 2010 | Aktuality

11. listopadu 2010 bude v rámci projektu MŠMT Reforma terciálního vzdělávání zahájeno šetření zaměřené na hodnocení profilu čerstvých absolventů vysokých škol a také na spolupráci mezi vysokými školami a zaměstnavateli.

Průzkum bude probíhat přibližně jeden až dva měsíce, a to tzv. metodou CAWI, tedy vyplňováním dotazníku pomocí internetové aplikace, ke které dostanou vybraní respondenti unikátní přístup. Vybráni a osloveni budou odpovědní zástupci firem a státní správy, kteří mají zkušenosti s trhem práce a absolventy vysokých škol. Na realizaci výzkumu a výběru respondentů s MŠMT spolupracuje Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a další významné instituce.

Posláním šetření je především zjistit, jaký je vztah poptávky a nabídky po absolventech vysokých škol v hlavních skupinách oborů a stupňů dosaženého vzdělání (bakalářský, magisterský, doktorský) a také identifikovat možné překážky větší diverzifikace systému terciárního vzdělávání na straně zaměstnavatelů. Mimoto se průzkum pokusí zjistit názory zaměstnavatelů na dovednosti absolventů a jejich představy o ideálním profilu absolventů různých stupňů vysokoškolského vzdělání. Výzkum se rovněž zaměří na spolupráci vysokých škol a průmyslu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a pokusí se identifikovat bariéry, které v současné době v této oblasti existují.

Výzkum pro MŠMT provede firma SC&C vybraná ve výběrovém řízení. Jeho výsledky budou využity při přípravě reformy terciárního vzdělávání a v zájmu zkvalitnění diskuse na toto téma budou zpřístupněny i široké odborné veřejnosti.

Zdroj: tisková zpráva MŠMT

Další články k tématu

Firmy se přetahují o absolventy univerzit, volných míst je přebytek

Firmy se přetahují o absolventy univerzit, volných míst je přebytek

Letošní podzim přeje čerstvým absolventům vysokých škol. Oproti předchozím rokům mají totiž mnohem větší šanci rychle nalézt vhodné zaměstnání. Jedním z důvodů je fakt, že se firmy momentálně o vzdělané pracovníky doslova přetahují. Podle údajů Úřadu práce byl na konci srpna počet lidí bez práce nejnižší od roku 1996. Nabídka navíc výrazně přesahuje poptávku. Zaměstnavatelé hledají …

číst více
HLEDÁME DO TÝMU: Account Managera pro VysokeSkoly.cz

HLEDÁME DO TÝMU: Account Managera pro VysokeSkoly.cz

Chcete se stát Account Managerem v oblasti vzdělávání a HR? Pracujte pro portál VysokeSkoly.cz, který je dlouhodobou jedničkou pro výběr a studium vysoké školy s to s tradicí od roku 2000. Hledáme člověka, který umí naslouchat, nabídnout vhodné řešení a uspokojit tak potřeby našich zákazníků z oblasti vzdělávání a HR. Pro takového profíka máme připravený maximální podporu a motivující …

číst více
HLEDÁME DO TÝMU: Account Managera pro VysokeSkoly.cz

HLEDÁME DO TÝMU: Account Managera pro VysokeSkoly.cz

Chceš se stát Account Managerem v oblasti vysokých škol? Pro portál VysokeSkoly.cz, který je mediální jedničkou na trhu pro výběr studia na vysoké škole hledáme člověka, který umí naslouchat, nabídnout vhodné řešení a uspokojit tak potřeby našich zákazníků z oblasti vzdělávání. Pro takového profíka máme připravený maximální podporu a motivující odměňování. Vše je možné. Záleží jen, jaké …

číst více