Reforma terciárního školství

Ministerstvo školství zhodnotí absolventy VŠ

11. listopadu 2010 bude v rámci projektu MŠMT Reforma terciálního vzdělávání zahájeno šetření zaměřené na hodnocení profilu čerstvých absolventů vysokých škol a také na spolupráci mezi vysokými školami a zaměstnavateli. Průzkum bude probíhat přibližně jeden až dva měsíce, a to tzv. metodou CAWI, tedy vyplňováním dotazníku pomocí internetové aplikace, ke které dostanou vybraní respondenti unikátní přístup. Vybráni a osloveni …

číst více