Druhé kolo přijímacího řízení pro obor Čínská filologie

3. 6. 2011 | Aktuality

Filozofická fakulta Univerzity Palackého (UP) v Olomouci získala akreditaci pro dva nové studijní obory, které budou otevřeny již v příštím akademickém roce:

Čínská filologie

(prezenční bakalářské jednooborové studium)
Předpokládaný počet přijímaných studentů: 20
Přijímací zkoušky: TSP – Test studijních předpokladů s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách.
Více informací o oboru naleznete zde.

Čínská filologie

(prezenční navazující magisterské studium)
Předpokládaný počet přijímaných studentů: 15
Přijímací zkoušky: V písemné části zkoušky uchazeč předloží písemnou práci o rozsahu nejméně 20 stran (bakalářskou práci, část bakalářské práce či jinou studii). Text nemusí být nutně spjatý přímo s návazným oborem. Práce uchazeči zasílají poštou v předstihu před konáním druhé části zkoušky, kterou tvoří ústní pohovor. Ten bude zahrnovat oborové otázky a diskuzi nad dosavadním i budoucím odborným zaměřením uchazeče.
Více informací o tomto oboru naleznete zde.

Přihlášky ke studiu je možno v obou případech podávat až do 15. července 2011.

Zdroj: www.zurnal.upol.cz