Chci studovat společenské vědy

Období MAJÁLESŮ začína! Hradec králové, Praha, Brno. Půjdeš?

Filozofická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Společenské vědy (dvouoborové)  Učitelství společenských věd pro střední školy (dvouoborové)  Politologie (dvouoborové)  Historie  Historie (dvouoborové)  Historie (jednooborové)   a dalších 16 oborů

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Základy společenských věd (dvouoborové)  Učitelství základů společenských věd pro střední školy  Didaktika dějepisu  Historie (dvouoborové)  Historie  Latinský jazyk a kultura (dvouoborové)  Sociologie   a dalších 9 oborů

TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Společenské vědy (dvouoborové)  Učitelství společenských věd pro střední školy (dvouoborové)  Speciální pedagogika - intervence  Historie (dvouoborové)  Filozofie (dvouoborové)  Teorie výtvarné výchovy   a dalších 6 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Filozofie a společenské vědy  Politologie  Sociologie obecná a empirická  Archivnictví  Filozofie  Archeologie  Archivnictví – historie  Počítačová podpora v archivnictví  Historie   a dalších 5 oborů

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro SŠ a 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Psychologie  Sociální pedagogika   a dalších 7 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol (dvouoborové)   a dalších 17 oborů

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství pro střední školy - základy společenských věd (dvouoborové)  Sociální pedagogika  Výchovná práce ve speciálních zařízeních   a dalších 7 oborů

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání  Hudební teorie a pedagogika  Speciální pedagogika (DE)  Sociální pedagogika (jednooborové)  Speciální pedagogika (jednooborové)   a dalších 12 oborů

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Učitelství základů společenských věd pro střední školy  Teorie a dějiny vědy  Pomocné vědy historické  Archeologie  Archivnictví  Klasická archeologie  Etnologie  Management v kultuře  Baltistika   a dalších 29 oborů

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Dějepis se zaměřením na vzdělávání - Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání  Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání   a dalších 29 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Informační věda  Pomocné vědy historické  Archivnictví a pomocné vědy historické  Archivnictví a pomocné vědy historické (dvouoborové)  Politologie  Politologie (dvouoborové)  Sociologie   a dalších 57 oborů

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Filozofie a dějiny přírodních věd  Filozofie a dějiny přírodních věd (EN)  Demografie se sociologií  Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Analytická chemie  Sociální epidemiologie   a dalších 5 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Pomocné vědy historické  Historie (dvouoborové)  Historie  Dějiny novější české literatury  České dějiny  Archivnictví  Estetika (dvouoborové)  Estetika  Archeologie (dvouoborové)  Archeologie  Archivnictví (dvouoborové)

Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Teorie a dějiny vědy a techniky  Politologie  Sociologie  Archeologie  Etnologie  Humanistika  Obecné dějiny  Historie  Teorie a filosofie komunikace  Moderní dějiny  Filozofie  České dějiny

Právnická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Finanční právo a finanční věda  Správní právo a správní věda  Právo a právní věda  Teorie, filozofie a sociologie práva  Právní dějiny a římské právo  Evropské právo (EN)  Ústavní právo a státověda   a dalších 12 oborů

TIP

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Politologie a mezinárodní vztahy  Politologie (EN)  Politologie  Sociologie a sociální antropologie  Mezinárodní ekonomická, politická a sociální studia (EN)  Mediální studia  Teritoriální studia  Soudobé dějiny   a dalších 30 oborů

Fakulta sociálních věd

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Inteligentní komunikace člověk-stroj

Ústav práva a právní vědy

Praha 7

Obory: MBA - Psychologie managementu  MBA - Řízení lidských zdrojů a personální management

TIP

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

Praha 1

Obory: Humanities  Humanities, Society and Culture  Jewish Studies: History and Culture  Politics and Society  LLB Undergraduate Entry  LLB Graduate Entry  Business and Law in International Markets   a dalších 9 oborů

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.