Chci studovat společenské vědy

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?

Filozofická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Společenské vědy (dvouoborové)  Učitelství společenských věd pro střední školy (dvouoborové)  Politologie (dvouoborové)  Historie (dvouoborové)  Historie  Historie (jednooborové)   a dalších 16 oborů

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Základy společenských věd (dvouoborové)  Učitelství základů společenských věd pro střední školy  Didaktika dějepisu  Historie (dvouoborové)  Historie  České a československé dějiny   a dalších 12 oborů

TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Společenské vědy (dvouoborové)  Učitelství společenských věd pro střední školy (dvouoborové)  Teorie vzdělávání v bohemistice  Sociální pedagogika  Sociální pedagogika (jednooborové)   a dalších 7 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Filozofie a společenské vědy  Politologie  Sociologie obecná a empirická  Filozofie  Archivnictví  Archeologie  Archivnictví – historie  Počítačová podpora v archivnictví  Sociální práce ve veřejné správě   a dalších 8 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání  Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání  Sociální pedagogika a volný čas (jednooborové)  Speciální pedagogika (DE)   a dalších 16 oborů

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro SŠ a 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Pedagogická psychologie   a dalších 8 oborů

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol (dvouoborové)   a dalších 28 oborů

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství pro střední školy - základy společenských věd (dvouoborové)  Sociální patologie a prevence  Výchovná práce ve speciálních zařízeních   a dalších 8 oborů

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Učitelství základů společenských věd pro střední školy  Teorie a dějiny vědy  Pomocné vědy historické  Archeologie  Archivnictví  Klasická archeologie  Etnologie  Religionistika  Management v kultuře   a dalších 30 oborů

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Dějepis se zaměřením na vzdělávání - Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání  Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání   a dalších 30 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Informační věda  Pomocné vědy historické  Archivnictví a pomocné vědy historické  Archivnictví a pomocné vědy historické (dvouoborové)  Politologie (dvouoborové)  Politologie  Sociologie   a dalších 57 oborů

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


TIP

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Politologie a mezinárodní vztahy  Politologie  Politologie (EN)  Sociologie a sociální antropologie  Mezinárodní ekonomická, politická a sociální studia (EN)  Mediální studia  Teritoriální studia  Soudobé dějiny   a dalších 30 oborů

Fakulta sociálních věd

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Filozofie a dějiny přírodních věd  Filozofie a dějiny přírodních věd (EN)  Demografie se sociologií  Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Analytická chemie  Sociální epidemiologie  Demografie   a další 4 obory

Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Pomocné vědy historické  Historie (dvouoborové)  Historie  Dějiny novější české literatury  Literárně-historická studia  České dějiny  Archivnictví  Archeologie  Archeologie (dvouoborové)  Estetika   a další 2 obory

Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Teorie a dějiny vědy a techniky  Politologie  Sociologie  Archeologie  Etnologie  Humanistika  Obecné dějiny  Historie  Filozofie  České dějiny  Teorie a filosofie komunikace  Moderní dějiny

Právnická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Finanční právo a finanční věda  Správní právo a správní věda  Právo a právní věda  Teorie, filozofie a sociologie práva  Právní dějiny a římské právo  Evropské právo  Mezinárodní právo   a dalších 12 oborů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Filozofie humanitních věd  Historie  Kulturněhistorická a muzeologická studia  Speciální pedagogika pro vychovatele  Speciální pedagogika  Sociální práce a penitenciární péče  Vychovatelství

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Inteligentní komunikace člověk-stroj