Chci studovat pedagogiku

Období MAJÁLESŮ začína! Hradec králové, Praha, Brno. Půjdeš?

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Pedagogika  Pedagogika (EN)  Učitelství pedagogiky pro střední školy  Sociální pedagogika a poradenství  Andragogika  Obecná jazykověda  Učitelství estetické výchovy pro střední školy  Psychologie

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Pedagogika  Sociální pedagogika  Pedagogika předškolního věku  Všeobecná sestra  Zdravotně sociální pracovník  Učitelství pro mateřské školy  Porodní asistentka  Učitelství pro 1. stupeň základní školy   a další 4 obory

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Pedagogika  Speciální pedagogika  Předškolní pedagogika  Speciální pedagogika – poradenství  Speciální pedagogika – vychovatelství  Speciální pedagogika – intervence  Muzejní a galerijní pedagogika   a dalších 45 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Pedagogika  Pedagogika (dvouoborová)  Pedagogika (dvouoborové)  Sociální pedagogika  Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)  Andragogika a personální řízení

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Pedagogika  Speciální pedagogika  Pedagogika (EN)  Speciální pedagogika (EN)  Pedagogika předškolního věku  Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku  Hudební teorie a pedagogika (EN)   a dalších 133 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Pedagogika  Speciální pedagogika  Sociální pedagogika  Speciální pedagogika pro učitele (jednooborové)  Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání  Sociální pedagogika (jednooborové)   a dalších 62 oborů

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Pedagogika (dvouoborové)  Speciální pedagogika  Sociální pedagogika  Speciální pedagogika pro učitele  Učitelství pedagogiky (dvouoborové)  Hudební teorie a pedagogika  Pedagogika předškolního věku   a dalších 30 oborů

Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Sociální pedagogika  Učitelství náboženství pro základní školy (dvouoborové)  Biblická teologie  Praktická teologie  Charitativní a sociální práce  Sociální a spirituální determinanty zdraví   a dalších 6 oborů

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Sociální pedagogika  Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii  Speciální pedagogika - intervence  Speciální pedagogika - logopedie  Pedagogika předškolního věku  Hudební teorie a pedagogika   a další 4 obory

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Sociální pedagogika  Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy  Arteterapie  Učitelství pro mateřské školy  Učitelství pro 1. stupeň základních škol   a dalších 60 oborů

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 4

Obory: Sociální pedagogika  Učitelství náboženství, etiky a filozofie  Sociální a charitativní práce  Náboženství, etika a filozofie se zaměřením na vzdělávání  Judaistika - Religionistika  Starokatolická teologie   a dalších 17 oborů

Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Resocializační pedagogika  Anglický jazyk - specializace v pedagogice  Humanitní studia

TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Sociální pedagogika  Sociální pedagogika (jednooborové)  Hudební teorie a pedagogika  Speciální pedagogika - intervence  Speciální pedagogika - poradenství   a dalších 10 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Hudební a taneční fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Pedagogika tance  Bicí nástroje  Lesní roh  Kontrabas  Klavír  Saxofon - jazz  Violoncello  Cembalo  Klavír - jazz  Bicí nástroje - jazz  Pozoun  Kytara  Zpěv  Skladba  Klarinet  Tuba  Housle  Fagot  Varhany   a dalších 7 oborů

Hudební fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně | Brno

Obory: Klavírní pedagogika  Hra na klavír a klavírní pedagogika

Zdravotně sociální fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Speciální pedagogika  Speciální pedagogika - vychovatelství

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Praha 3

Obory: Speciální pedagogika - vychovatelství  Vzdělávání dospělých  Sociální a mediální komunikace  Andragogika  Management cestovního ruchu

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Speciální pedagogika pro vychovatele  Pedagogika volného času  Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)   a dalších 14 oborů

Teologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Pedagogika volného času  Učitelství náboženství a etiky  Theologie  Teologie  Teologie služby  Filozofie (dvouoborové)  Filozofie  Philosophy  Sociální a charitativní práce  Teologie (dvouoborové)  Theology   a další 3 obory

Divadelní fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku  Autorské herectví a teorie autorské tvorby a pedagogiky  Dramatická výchova