Zkuste si přijímačky nanečisto

12. 1. 2005 | Aktuality

Než půjdete na přijímací zkoušky na střední nebo vysokou školu, můžete si je vyzkoušet nejdříve nanečisto – osobně, nebo po internetu. Projekty jsou připraveny pro žáky pátých, sedmých a devátých tříd základních škol a pro maturanty.

Než půjdete na skutečné přijímací zkoušky na střední nebo vysokou školu, můžete si je vyzkoušet nejdříve nanečisto – osobně, nebo po internetu. Projekty jsou připraveny pro žáky pátých, sedmých a devátých tříd základních škol a pro maturanty.

Přijímačky na střední školu si žáci mohou vyzkoušet každý týden až do dubna na gymnáziu Na Zatlance v Praze 5, páťáci a sedmáci v sobotu od 14 hodin, deváťáci v pátek v 15 a v sobotu v 9 hodin. Jsou pro ně připraveny testy z matematiky, češtiny a všeobecných znalostí.

Kdo se nemůže zúčastnit zkoušek v Praze, může si nechat zaslat materiály poštou a sledovat zadání na internetu. Své zpracované výsledky pak odešle mailem a do dvou dnů obdrží výsledky. První kolo si může každý vyzkoušet zdarma a kdo nemá přístup k internetu, může obdržet stejné materiály i na disketách. Maturanti si podobně mohou vyzkoušet zkoušky z matematiky jako přípravu na Vysokou školu ekonomickou.

Další možností jsou Národní srovnávací zkoušky, které probíhají v určité datum v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, Olomouci, Ostravě, Plzni, Praze, Svitavách, Teplicích a Zlíně. Pro žáky základních škol to bude 29.1. a vyzkouší si testy z obecných studijních předpokladů, z matematiky a z českého jazyka. Zkoušky pro maturanty proběhnou 30. 4. a lze se na ně přihlásit prostřednictvím internetu, telefonu nebo poštou do 11. 4. Studenti mají možnost si vybrat z nabízených předmětů: obecné studijní předpoklady, základy společenských věd a matematiku. Výsledky budou všem účastníkům zaslány domů do 15. května.

K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek některé vysoké školy přihlížejí, například Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně při přijímacím řízení uzná zkoušku, ve které student dosáhne lepšího výsledku. Po absolvování Národních srovnávacích zkoušek navíc studenti získají certifikát se svým hodnocením, kterým se mohou prokázat například na studijním oddělení zvolené vysoké školy.

Další podrobnosti a informace o termínech a cenách zkoušek nanečisto najdete na: www.zkousky-nanecisto.czwww.scio.cz

Zdroj: MF DNES