Zdravotnická studia v Ostravě – stále se lze hlásit

18. 6. 2016 | Aktuality

Až do 9. září 2016 lze zasílat přihlášky ke studiu oboru Specializace ve zdravotnictví/In­tenzívní péče (kombinovaná forma) na Ostravské univerzitě v Ostravě.

Intenzivní medicína (IM) vyžaduje stránce ošetřovatelské vedle odborných znalostí rovněž připravenost na psychickou a fyzickou zátěž ošetřujícího nelékařského personálu, které péče o pacienta v kritickém stavu obnáší. Rozvoj IM přinesl v posledních letech nové diagnostické a léčebné postupy, řadu závažných etických otázek a samostatnost ošetřujícího personálu při obsluze vysoce specializované zdravotnické techniky. Rychlá dynamika oboru s vysokou ekonomickou náročností a ohromným objemem odborných informací, zvyšující pravděpodobnost přežití pacienta v kritickém stavu si vyžaduje Mgr. specialistu v oblasti intenzivní péče.

Absolvent magisterského studia oboru Intenzivní péče bude odborným pracovníkem schopným interdisciplinární i multidiscipli­nární spolupráce při poskytování intenzivní péče pacientům s reverzibilním selháním životních funkcí, případně pacientům tímto selháním ohrožených. Prioritou činnosti bude intenzivní péče o nemocné – podpora, náhrada a obnova reverzibilně poškozených životních funkcí s cílem snížení invalidity a zlepšení životní prognózy a kvality života.

Uplatnění absolventů Absolventi navazujícího magisterského studia Intenzivní péče (návaznost pro obory Bc. Všeobecná sestra a Bc. Zdravotnický záchranář, s podmínkou ukončeného kvalifikačního studia všeobecná sestra) mohou najít široké uplatnění v oblasti neodkladné péče, konkrétně na lůžkových stanicích oddělení resuscitační péče, na mezioborových jednotkách intenzivní péče, na odděleních chronické resuscitační a intenzivní péče (OCHRIP), na urgentních příjmech nemocnic a v oblasti neodkladné péče a medicíny katastrof.

Více informací najdete zde.

Zdroj: www.osu.cz Zdroj fotografie: http://www.freeimages.com/

Další články k tématu