ZČU nabízí zdarma on-line kurzy pro veřejnost

24. 3. 2016 | Aktuality

Kurz Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku, kurzy věnované zpracování multimédií, rétorice, ale i přípravě na pracovní pohovor či kurzy pro lektory vzdělávání dospělých. To vše nově nabízí Západočeská univerzita v Plzni zdarma a on-line pro zaměstnance univerzity i širokou veřejnost.

První otevřený kurz, zaměřený na komunikaci s lidmi, škola zpřístupnila již koncem loňského roku na platformě seduo.cz. Za první dva měsíce se do kurzu přihlásily téměř tři tisíce lidí. “Kurz byl pro mne jasný a srozumitelný, měl logickou posloupnost, lektor používal konkrétní praktické příklady. Velmi mi vyhovovala jeho forma a členění – nepříliš dlouhá videa, která si mohu opakovaně pouštět,“ zhodnotila zážitek účastnice Petra.

Autorem zmiňovaného kurzu je odborný asistent katedry pedagogiky fakulty pedagogické Michal Dubec. Cílem kurzu je zaujmout široké spektrum zájemců o problematiku vztahů a komunikace. Deset několikaminutových videolekcí si lze pustit kdykoliv a odkudkoliv, na libovolném zařízení včetně tabletů a chytrých telefonů. Nechybějí ani cvičení, kontrolní otázky a odkazy na rozšiřující zdroje. Do kurzu se může zdarma zaregistrovat kdokoli na webu seduo.cz.

Další on-line kurzy pro veřejnost i zaměstnance univerzity jsou zpřístupněny přímo na univerzitním e-learningovém portálu.

Zdroj: web univerzity Zdroj fotografie: freeimages.com

Další články k tématu