Zájem o studium na univerzitě Pardubice vzrostl

30. 4. 2010 | Aktuality

V prvním termínu podávání přihlášek zaregistrovala Univerzita Pardubice téměř 8 800 přihlášek do bakalářského studia, což je asi o 1 000 více než loni. Tento počet zároveň představuje dvojnásobek toho, kolik uchazečů chce univerzita nakonec přijmout (je však přitom nutné započíst i to, že jeden uchazeč si mohl podat přihlášku na více oborů).

Z celkových 52 oborů, které univerzita otevírá v rámci 25 bakalářských programů na 7 fakultách, zaznamenal největší zájem obor Ekonomika a provoz podniku, následovaný obory Veřejná ekonomika a správa a Management podniku. Všechny vypisuje Fakulta ekonomicko-správní, která se zároveň stala nejžádanější fakultou z celé univerzity.

Nejvyššího procenta úspěšnosti v počtu přijatých pravděpodobně dosáhne Dopravní fakulta Jana Pernera, Fakulta chemicko-technologická a Fakulta elektrotechniky a informatiky. Tam totiž studenti nebudou přijímáni na základě zkoušky, ale podle jejich středoškolských studijních výsledků.

Pro příjem přihlášek jsou nyní otevřeny ještě některé navazující magisterské obory. Jde o obory vypisované na Dopravní fakultě Jana Pernera, Fakultě ekonomicko-správní, Fakultě elektro­techniky a informatiky a Fakultě chemicko-technologické. Na většině fakult se také lze hlásit ještě do doktorských programů.

Pakliže budou některé fakulty vypisovat druhé kolo přijímacího řízení, stane se tak pravděpodobně v letních měsících. Veškeré informace najdete na stránkách Univerzity Pardubice.

Zdroj: www.upce.cz

Další články k tématu

Podzim na Univerzitě Pardubice ve znamení akcí pro studenty a veřejnost

Všemi barvami podzimu bude od října hrát Univerzita Pardubice. Kromě toho, že tam startuje akademický rok, připravila škola také celou řadu akcí, a to nejen pro studenty. V plánu jsou besedy, přednášky a nebo třeba výstava obrazů. „Akademický rok vždy startujeme s novou energií a akcemi pro naše studenty i veřejnost. Univerzita Pardubice vzdělává zájemce všech […]

číst více