Zájem o studium na JČU srovnatelný s loňskem

29. 4. 2010 | Aktuality

Ze zatím neuzavřeného počtu přihlášek podaných na Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích vyplývá, že zájem o studium na této škole bude letos přibližně stejný jako v loňském akademickém roce. Tehdy na JČU přišlo celkem 11 894 platných přihlášek.

Mezi nejžádanější obory letošního roku patří Obchodní podnikání (Ekonomická fakulta), Učitelství pro mateřské školy a Sociální pedagogika (oba jsou vypisovány Pedagogickou fakultou) a obory Všeobecná sestra a Sociální práce ve veřejné správě na Zdravotně sociální fakultě.

Celkem bylo na českobudějovické univerzitě zatím evidováno celkem 11 130 přihlášek, z toho ke studiu do prvních ročníků bakalářských oborů jich bylo podáno 11 034 a do tzv. dlouhých magisterských oborů zbylých 96.