Vzděláním proti totalitě. UJEP nabízí místa studentům z Běloruska

15. 11. 2020 | Aktuality

andrew-keymaster-20y81bB8gz0-unsplashAlexandr Lukašenko je často označován jako poslední evropský diktátor. V Bělorusku je u moci už 26 let. Svůj prezidentský mandát obhájil ve volbách i letos ačkoliv v průzkumech měla drtivou převahu protikandidátka Svjatlana Cichanouská. Od voleb zemí zmítají protesty. Lidé se s výsledky nehodlají smířit, a tak pravidelně vychází do ulic a hlasitě kritizují režim. Jenže ten se protesty snaží tvrdě potlačit a demonstranty potrestat. Třeba tak, že je vyhodí ze školy.

„Takovéto jednání hodnotíme jako nepřijatelné. Vysoké školy by měly zůstat apolitické a zároveň bránit možnost slušného a svobodného vyjádření názoru k jakémukoliv společenskému jevu, či politické situaci. Chceme pomoci,“ vysvětluje děkan Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Jiří Škoda.

Škola chce všem studentům z Běloruska, kterým bylo z politických důvodů ukončeno studium, nabídnout místo na některé ze svých fakult. Studenti by mohli začít studovat ten obor, který je nejblíž tomu, který studovali v rodné zemi. Studenti budou také moci zdarma navštěvovat kurzy češtiny pro cizince.

„Jednání o přijímání běloruských studentů do studia na základě odlišných podmínek pro přijetí ke studiu probíhají na všech fakultách UJEP,“ říká prorektorka pro studium Alena Chvátalová a dodala, že aktuálně jsou shromažďovány informace o počtu studentů. Zároveň probíhá příprava žádostí o finanční prostředky, pokud je studenti budou potřebovat.

Solidaritu s běloruskými studenty vyjádřili už v srpnu rektoři všech vysokých škol v Česku. Ministerstvo školství pak v polovině října začalo nabízet finanční podporu, kterou budou moci vysoké školy rozdělit mezi běloruské studenty. „O poskytování této podpory jsme rozhodli v úzké návaznosti na současnou situaci v Bělorusku. Podpora je určena například pro studenty obávající se pokračovat ve studiu v Bělorusku za současné situace nebo studenty, jimž bylo studium na vysoké škole v Bělorusku znemožněno,“ řekl ministerstva školství náměstek pro vysoké školy, vědu a výzkum Pavel Doleček.

Finance může vysoká škola využít, kromě samotného zajištění studia, například na pokrytí stipendia či dalších služeb souvisejících se studiem. U krátkodobých studijních pobytů bude finanční podpora činit 15 tisíc korun měsíčně, uvedlo ministerstvo. Právě z těchto peněz chce čerpat i UJEP.

Další články k tématu