Jak si vybrat vysokou školu, když víte, jaký obor chcete studovat?

4. 10. 2012 | Rady maturantům

Jsou obory, které jsou na českých školách unikátní a zájemcům o ně tak nezbývá, než se za nimi v případě přijetí přestěhovat. Jsou ale i takové, které má v nabídce více škol, a tehdy je nasnadě vzít v potaz nejen jejich konkrétní náplň a zaměření, ale i to, co vám bude moci nabídnout i samotná škola. Přeci jen jde o rozhodnutí na několik let dopředu. (Pozn.: Článek byl 11. 12. 2013 aktualizován (lč))

Výběru vysoké školy by neměla být věnována o nic menší pozornost než samotnému studijnímu oboru. Každý má totiž ohledně svého studia jiná očekávání, což zároveň neznamená, že všechny školy budou nutně splňovat právě ta jeho. Někdo nemá rád cestování a neumí si představit jezdit na každý předmět do jiné části města. Jiný si zas od svých vysokoškolských let slibuje možnost dostat se na prestižní univerzitu v zahraničí a nebo si během studia najít plnohodnotnou praxi. Parametrů pro výběr vhodné vysoké je však mnohem více. Nabízíme alespoň několik z nich.

Vysokoškolské studium není jen o studování

Vysokoškolské studium má tu výhodu, že nemá být jen dalším stupněm pouhého docházení na přednášky, domácí přípravy a plnění potřebných požadavků vyučujících. Jeho smyslem je posunout studenty mnohem dál, a tím i výš. Škola jim má umožnit poznávat nové věci a osobně se realizovat. Mimoto je má motivovat k postupnému prosazování se v praxi či jim alespoň zprostředkovat potřebné kontakty. Informace o tom, co všechno škola svým studentům může nabídnout, najdete na jejích stránkách. Pročtěte si ale i ty rubriky, které nejsou věnovány výhradně uchazečům. Zajímejte se, zda a jaké má škola vazby na místní či zahraniční firmy, partnerské univerzity a další instituce. Zjistěte si také, jaké možnosti na dané škole budete mít, pokud jde o zahraniční studijní výjezdy či pracovní stáže, jaké další nadrámcové aktivity škola nabízí, jestli na ní existují nějaké studentské spolky, zda škola organizuje významné projekty atd.

Zkušenosti studentů

Čísla a fakta prezentovaná samotnými školami jsou sice samozřejmě velmi důležitá a mohou sloužit jako dobrý zdroj informací, ale jsou to sami jejich studenti, kteří dokáží ohodnotit jejich kvalitu. Máte-li tedy ve svém okolí někoho, kdo danou školu, byť třeba jiný obor, studoval či studuje, určitě ho vyzpovídejte, jak byl či je se školou spokojen. Pokud nikoho takového neznáte, zapátrejte na internetu a zaměřte se třeba na různá studentská fóra a diskuze. Nikdo vám také nebrání danou školu navštívit i osobně, ideálně na dni otevřených dveří, kde často máte možnost si se studenty popovídat a zeptat se na to, co vás zajímá.

Vybavení a zázemí školy

Jakkoli se to nemusí zdát, vzhled, vybavení i celkové zázemí školy mohou být dalším významným vodítkem pro verdikt, zda se nakonec dostane do kolonek na vaší přihlášce, či nikoli. Zkuste si jen vzpomenout na předměty ze střední školy, které probíhaly ve vám ne zrovna příjemné učebně, na zastaralou tělocvičnu s vrzajícími parketami a nebo tělocvičnu zcela chybějící, takže jste museli docházet do jiné školy.

Také příjemné studijní zázemí může vést k lepším výsledkům (zdroj: www.vscht-suz.cz

Také příjemné studijní zázemí může vést k lepším výsledkům (zdroj: www.vscht-suz.cz)

Nehostinné prostředí – od jídelny přes ubytování až po vybavení poslucháren a laboratoří – zkrátka dokáže jen těžko motivovat k dobrým výsledkům, a pokud tedy máte možnost volby mezi více obory, určitě zohledněte i tento parametr.

Dojíždět, či nedojíždět?

Lokalita školy je důležitá zejména ve chvíli, kdy si musíte sami v sobě ujasnit, co by pro vás znamenalo delší odloučení od rodiny, ale i od přátel, s nimiž jste strávili velkou část svého života. Neumíte-li si představit, že budete bydlet na koleji nebo v cizím bytě a domů se budete vracet jen jednou za pár týdnů, a to ještě jen na několik dní, je nasnadě zvolit školu blíže vašemu bydlišti. Ovšem vybrat si ji jen s ohledem na úzké vazby ke svým blízkým a známým a připravit se tak o obor, který by vám možná vyhovoval lépe, také není nejlepším řešením. Dobře si tedy rozmyslete, co vše jste ochotni pro své studium obětovat.

Finanční stránka studia

Jestliže jsme zmínili lokalitu školy, pak vzápětí musíme zmínit i parametr s tím úzce související – a tím jsou náklady spojené s dojížděním a životem v jiném městě. Přestože studentské koleje i strava vyjdou trochu levněji než standardní bydlení, přeci jen prohloubí kapsu více, než kdybyste zůstali doma u rodičů.
Zkuste si proto aspoň orientačně propočítat, na kolik vás měsíčně vyjde byť jen občasné cestování z vaší možné budoucí alma mater domů, jaké jsou na škole průměrné ceny kolejného a stravného, a přidejte k tomu odhadované náklady na záležitosti se studiem spojené (na skripta, pomůcky, jízdné po městě, poplatek za knihovnu atp.). Je zřejmé, že náklady na jídlo a bydlení budou zřejmě vyšší v Praze než v Jihlavě, nebo že cena za dojezd se více prodraží těm, kteří budou cestovat do Karlových Varů z Ostravy, než třeba lidem z Teplicka. To vše pak zkuste naopak pokrátit o třeba jen malý výdělek na brigádách (kde opět nezapomeňte zohlednit průměrnou hodinovou sazbu v daném městě) a případné kapesné od rodičů.

  • Finanční náročnosti studia v některých městech se věnuje alespoň orientačně také tento článek.

    Dostali jste se na číslo, které pro vás není zas tak neúnosné? Potom pro vás tento parametr odpadá a vy můžete pomyslně balit. Pokud se ale domníváte, že byste své studium museli zoufale kombinovat s průběžnou prací, abyste přežili z měsíce na měsíc, zkuste ještě popřemýšlet o jiných variantách. Práce by rozhodně neměla být hlavní náplní vašeho vysokoškolského studia.

  • Finanční stránku samozřejmě ovlivňuje i samotný charakter školy. O tom, zda nakonec zvolit spíše soukromou, veřejnou, případně státní školu, se dočtete více v tomto článku.

Žebříčky škol

Jistou nápovědu pro všechny uchazeče mohou dát i některé žebříčky vysokých škol, které zohledňují kvalitu jednotlivých institucí i jejich fakult, úspěšnost přijetí i míra tzv. úmrtnosti (tedy (ne)dokončení studia), uplatnitelnost absolventů na pracovním trhu a jejich mzdové ohodnocení atd.
Jakkoli oblast hodnocení škol u nás není ještě plnohodnotně vyvinuta, za nejkvalitnější se pokládají žebříčky vydávané některými českými médii (např. Hospodářskými novinami, Lidovými novinami, MF Dnes aj.) nebo také Střediskem vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Všechny tyto žebříčky jsou zveřejňovány zpravidla na počátku kalendářního roku (v lednu či v únoru), tedy krátce před podáváním přihlášek na většinu škol.

  • Konečný výběr školy je však samozřejmě velmi ovlivněn vašimi požadavky na konkrétní obor, tedy tím, co od něj očekáváte, ale i tím, co bude tento obor vyžadovat od vás. Co vše byste si před výběrem měli rozmyslet především, napovídá třeba tento a nebo třeba tento článek.

Zdroj foto: www.vscht-suz.cz a www.muni.cz