VŠE má staronovou rektorku

Rektorkou Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) byla opět zvolena stávající rektorka profesorka Hana Machková. V rámci předvolebních kroků, proběhlo: Představení programových cílů, které představila rektorka 5. října na veřejné prezentaci ve Vencovského aule. a v den voleb se účastnila zasedání Akademického senátu VŠE, během kterého odpovídala na dotazy jednotlivých senátorů.

„Je pro mne velkou ctí, že budu moci řídit VŠE i ve svém druhém funkčním období,“ řekla Hana Machková ihned po volbě. „Mou hlavní prioritou pro období 2018-2022 je získání národní institucionální akreditace pro oblast vzdělávání ekonomické obory. Získání akreditace je podmínkou pro další posílení dobrého jména VŠE.“

VSE_rekrorka

 


martina.bednarova@vysokeskoly.cz