Virtuální veletrh vzdělávání

14. 10. 2003 | Aktuality

To, že vzdělání v dnešní době není pouze záležitostí omezující se na krajinu původu, dokazuje i virtuální mezinárodní veletrh vzdělávání, který se uskuteční ve dnech 27. 10. – 2. 11. 2003 na britském portálu Hobsons.

To, že vzdělání v dnešní době není pouze záležitostí omezující se na krajinu původu, dokazuje i virtuální mezinárodní veletrh vzdělávání, který se uskuteční ve dnech 27. 10. – 2. 11. 2003 na britském portálu Hobsons. 

Cílem virtuálního veletrhu, který začne za dva týdny a potrvá sedm dní, je zprostředkovat internetovým uživatelům informace o možnostech vzdělání po celém světě. Akce se účastní 200 vzdělávacích institucí z celého světa, kteří chtějí informovat své potenciální studenty v sekcích: Study Search a Advice Zone. 

Záměrem první sekce je pomoci uchazeči s výběrem cílové země, druhá sekce obsahuje konkrétnější informace o studijních programech a možnost kladení otázek mailem. Veletrh zároveň nabízí studentům možnost získat pět exkluzivních stipendií ve výši 1000 liber na univerzitách účastnících se veletrhu. 

K účasti na veletrhu je nutné se zaregistrovat na webové adrese www.hobson.com/vef, která obsahuje další informace a seznam zúčastněných univerzit. 

 

Zdroj: http://sites.hobsons.com/vef/update.html