Velké srovnání šancí na přijetí: mezinárodní vztahy

22. 1. 2018 | Rady maturantům

Velké srovnání šancí na přijetí: mezinárodní vztahy

Obor mezinárodní vztahy patří v současnosti mezi populární vysokoškolské obory. Seznamuje studenty se základními otázkami a teoriemi vztahů mezi státy světa. Obor je to velmi široký, a i z toho důvodu ho lze studovat v kombinaci s politologií, diplomacií nebo evropskými studii. Absolventi se mohou uplatnit ve společnostech zabývajících se analýzou nebo výzkumem, také se mohou realizovat v rámci politických stran nebo v médiích.

Šance na přijetí nejsou příliš vysoké, ale ani nereálné. Dle statistik Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky se v roce 2016/2017 přihlásilo ke studiu mezinárodních vztahů 2180 uchazečů. Uspělo jich téměř 38 % ze všech přihlášených. Své šance na jednotlivých oborech a fakultách můžete prostudovat v tabulce níže.

tab_mezi

Největší šanci máte na CEVRO Institutu, což je ovšem vysoká škola soukromá. I na ostatních soukromích školách jsou šance na přijetí vyšší. Z hlediska státních vysokých škol máte největší šanci na přijetí na Západočeské univerzitě v Plzni. Nejnižší šance pak máte na fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně a na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.