Velké srovnání šancí na přijetí: mezinárodní vztahy

22. 1. 2018 | Rady maturantům

Velké srovnání šancí na přijetí: mezinárodní vztahy

Obor mezinárodní vztahy patří v současnosti mezi populární vysokoškolské obory. Seznamuje studenty se základními otázkami a teoriemi vztahů mezi státy světa. Obor je to velmi široký, a i z toho důvodu ho lze studovat v kombinaci s politologií, diplomacií nebo evropskými studii. Absolventi se mohou uplatnit ve společnostech zabývajících se analýzou nebo výzkumem, také se mohou realizovat v rámci politických stran nebo v médiích.

Šance na přijetí nejsou příliš vysoké, ale ani nereálné. Dle statistik Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky se v roce 2016/2017 přihlásilo ke studiu mezinárodních vztahů 2180 uchazečů. Uspělo jich téměř 38 % ze všech přihlášených. Své šance na jednotlivých oborech a fakultách můžete prostudovat v tabulce níže.

tab_mezi

Největší šanci máte na CEVRO Institutu, což je ovšem vysoká škola soukromá. I na ostatních soukromích školách jsou šance na přijetí vyšší. Z hlediska státních vysokých škol máte největší šanci na přijetí na Západočeské univerzitě v Plzni. Nejnižší šance pak máte na fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně a na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Další články k tématu

Slabý ročník maturantů a hodně vysokých škol: Šanci na přijetí má téměř každý

Slabý ročník maturantů a hodně vysokých škol: Šanci na přijetí má téměř každý

Maturanti, kteří se letos chystají na vysokou školu, mají velkou šanci, že budou přijati. Kvůli slabému populačnímu ročníku bude totiž nových maturantů málo, zatímco vysokých škol je v České republice hodně. Úbytek zájemců kvůli snižujícímu počtu maturantů pociťují školy dlouhodobě. Zatímco v roce 2012 činila procentuální úspěšnost uchazečů o studium 62 procent, o deset let později se …

číst více
Na které univerzity a fakulty je nejtěžší se dostat?

Na které univerzity a fakulty je nejtěžší se dostat?

S blížícím se termínem pro podávání přihlášek na vysoké školy spousta středoškoláků stále řeší, kam se přihlásit. S rozhodováním může pomoci i přehled procentuální úspěšnosti zájemců o studium. Na jakou školu tedy máte nejvyšší šanci se dostat a jak se šance na úspěch liší podle oborů? Počet přijatých studentů na vysoké školy pravidelně narůstá. Loni uspělo z 90 …

číst více