V listopadu přibude několik nových vysokých škol

17. 10. 2003 | Aktuality

Síť soukromých vysokých škol bude zase o něco bohatější. Nová Vysoká škola evropských a regionálních studií by měla v listopadu zahájit svou činnost v Českých Budějovicích.

Síť vysokých škol bude zase o něco bohatější. Nová Vysoká škola evropských a regionálních studií by měla v listopadu zahájit činnost v Českých Budějovicích. Studenti oboru mezinárodní teritoriální studia, který bylo možné doposud studovat jenom v Praze a Brně, během studia absolvují praxi jak na magistrátu města tak i na krajském úřadě. Kromě toho rozšíří své vzdělání o dva světové jazyky. Po tříletém studiu získají absolventi bakalářský titul, se kterým se mohou uplatnit ve státní správě nebo pokračovat ve studiu na jiné vysoké škole. Školné pro kombinované i denní studium bude 38 400 korun.

V listopadu zahájí v Kolíně svou činnost také další soukromá vysoká škola s politickovědním zaměřením – soukromá Vysoká škola politických a společenských věd (Academia rerum civilum). Školné u denního studia bude 38 000 korun, u studia kombinovaného 30 000 korun za rok. Přihlášky k tříletému bakalářskému studiu je možno zaslat do 9. listopadu.

Proměnou Vyšší odborné školy hotelnictví a turismu Poděbrady, Vyšší odborné školy ekonomické v Mladé Boleslavi, Vyšší zdravotnícké školy v Příbrami a Vyšší odborné školy v Kutné Hoře a Čáslavi by měla vzniknout nová veřejná vysoká škola neuniverzitního typu, která se bude jmenovat Vysoká škola Jiřího z Poděbrad se sídlem v Poděbradech. Město vyhrálo v souboji o sídlo školy nad Mladou Boleslaví a Kutnou Horou. První studenti by měli na tuto školu s největší pravděpodobností nastoupit ve školním roce 2004/2005.

Kromě těchto vysokých škol je od podzimu letošního roku možné navštěvovat kombinované bakalářské studium oboru podnikání a management na píseckém pracovišti Vysoké školy podnikání Ostrava a studium paralelního ročníku Fakulty strojní ČVUT Praha v Sezimově Ústí. Také Univerzita Palackého v Olomouci plánuje do budoucna otevřít své nové pracoviště. V Šumperku by se studenti měli vzdělávat v oboru životní prostředí.

 

Zdroj: MF Dnes