V Brně zasedalo Předsednictvo České konference rektorů

21. 9. 2004 | Aktuality

Výsledkem zasedání je stanovisko Předsednictva České konference rektorů k Programovému prohlášení vlády ČR. V něm se mj. dočteme, že rektoři berou na vědomí vládní záměr zvýšit financování vysokých škol o 10 % oproti minulému roku

Výsledkem zasedání je stanovisko Předsednictva České konference rektorů k Programovému prohlášení vlády ČR.

V něm se mj. dočteme, že rektoři berou na vědomí vládní záměr zvýšit financování vysokých škol o 10 % oproti minulému roku, nicméně že toto navýšení představuje naprosté minimum. Tyto finanční prostředky tedy podle rektorů neumožní pokračování v reformě vysokých škol, pouze odpovídají předpokládanému nárůstu počtu studentů.

Hlavním cílem plánované reformy je „zintenzivnění a zkvalitnění výzkumu na vysokých školách a aplikování jeho výsledků do praxe“, jak se uvádí v citovaném stanovisku rektorů.