V Brně se bude diskutovat o roli badatelů a vysokoškolských učitelů

16. 2. 2011 | Aktuality

Neformální spolek studentů Univerzita 21 zve 22. února na diskuzi „Vědec vs. pedagog?“. Diskuze se koná v 17:30 hodin na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v budově J a místnosti 21.

Diskuze se bude zabývat konfliktem rolí vysokoškolského učitele a badatele v měnícím se prostředí českých univerzit. V rámci diskuze se organizátoři plánují dotknout kvality výuky, komunikace, vztahů pedagoga a studenta a v neposlední řadě oceňování jednotlivých rolí. Zván je každý, komu není současné dění na českých vysokých školách lhostejné.

Hosty diskuze budou Vedoucí katedry obchodního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity prof. JUDr. Josef Bejček, CSc a Profesor katedry sociologie a bývalý děkan Fakulty sociálních studií prof. PhDr. Ivo Možný, CSc.

Diskuze je součástí cyklu Role univerzity v 21. století. Pilotní diskuze na téma „Jaká je role univerzity v 21. století?“ proběhla v předvečer oslav Mezinárodního dne studentů.

Zdroj: facebookovské stránky iniciativy, muni.cz, stránky Studentské komory Akademického senátu MU

Zdroj fotografie: facebookovské stránky iniciativy