Uzávěrka zasílání přihlášek na olomoucká práva již 22.října

10. 10. 2004 | Aktuality

Nebyli jste úspěšní u přijímaček na práva? Zkuste to znovu v listopadu.

Nebyli jste úspěšní u přijímaček na práva? Zkuste to znovu v listopadu.

Uchazeči o studium práv, kteří nebyli v červnu u přijímacích zkoušek na jiné univerzity úspěšní, mohou do 22.října zaslat přihlášku na Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Přijímací řízení se uskuteční 19.listopadu 2004, náhradní termín fakulta vypisovat nebude.

Akreditační komise ministerstva školství vytýkala olomoucké právnické fakultě nedostatek docentů a profesorů, což bylo důvodem zákazu přijímat nové studenty. Před prázdninami však komise své rozhodnutí zrušila.

Právnická fakulta chce letos k magisterskému prezenčnímu studiu přijmout 250 posluchačů. Na studijním oddělení se již shromáždilo o něco málo více než 250 přihlášek. Děkan Malacka však podle MF Dnes odmítá, že by u přijímacích zkoušek měli šanci i slabší studenti. „Žádostí nám zatím přišlo tolik, kolik chodí v lednu před únorovým termínem podávání přihlášek. Uchazeči se obvykle hlásí na poslední chvíli.“ Dále dodává, že přijímací proces nemůže být nijak ovlivněn kvalitativně, protože poptávka po studiu práv výrazně převyšuje nabídku.

V přijatém bodovém systému přijímacího řízení bude fakulta částečně hodnotit průměrný prospěch uchazeče na střední škole, výsledek maturitní zkoušky a průměrný prospěch z profilového předmětu jazyka českého za všechny ročníky studia. Hlavním kritériem budou výsledky přijímacích testů. První písemný test bude vyžadovat všeobecný přehled uchazeče a druhý test bude zaměřen na znalost cizího jazyka. (více na www.upol.cz)

Tím, že bude první ročník nově přijatých posluchačů kratší, bude koncipován jinak, než v předchozích letech. Studenti budou dohánět skluz během zimních měsíců, kdy ostatní posluchači fakulty budou mít zkouškové období. Podle děkana Malacky dostanou potřebné množství informací.

  • * * * * Loni se na olomoucká práva hlásilo 1407 uchazečů o studium. Fakulta přijala 240. Letos chce škola přijmout ještě o deset více.