Univerzity po celém světě vyhlásily klimatickou nouzi

23. 7. 2019 | Aktuality

Group of diverse kids hands holding cupping globe balls togetherVíce než 7000 vysokých škol z celého světa tento měsíc vyhlásilo klimatickou nouzi. Svůj postoj vyjádřily ve společném dopise, jehož znění si jako první vyslechli čelní představitelé i zástupci členských zemí OSN.

Je to poprvé, kdy se vzdělávací instituce spojily za účelem řešení klimatické krize. Dopis podepsaly univerzity ze všech koutů světa, od Číny přes Anglii až po USA.

Společně vyhlašují klimatickou nouzi a vyzývají k drastické společenské změně. Apelují na to, aby všichni lépe pečovali o planetu, která má sloužit i dalším generacím a podíleli se na vytváření zelenější a čistší budoucnosti.

Podepsaní se domnívají, že studenti musí být vybaveni znalostmi a schopnostmi reagovat na klimatické změny, které se v budoucnu budou zhoršovat, proto se také samy zavázali k plnění tříbodového plánu:

1) Mobilizovat více zdrojů na výzkum možností a dovedností, jak aktivně čelit klimatické změně.

2) Snížit uhlíkové emise na nulu do roku 2030 nebo nejpozději do roku 2050.

3) Rozšířit výuku v oblastech životního prostředí a udržitelnosti napříč vzdělávacími programy, obory i aktivitami na kampusech.

Pod výzvu se podepsala mimo jiné i britská Univerzita Bristol, která se ke snížení emisí do roku 2030 zavázala už před čtyřmi lety. Asistentka tamějšího rektora Judith Squiresová uvedla, že bristolská univerzita hraje klíčovou roli v boji proti klimatické změně skrze svůj výzkum, výuku i provoz školy.

,,Vyhlášení klimatické nouze zdůrazňuje urgentnost této ohromné výzvy, které čelíme a já doufám, že ostatní se k naší činnosti připojí,“ apeluje Squiresová na další školy.

Iniciativa k vyhlášení klimatické nouze však vzešla z řad studentů bristolské školy. V jejich čele stál student biologie, podle nějž mají univerzity možnost stát se lídry v boji proti klimatickým změnám a jít příkladem ostatním.

,,Vyhlášením klimatické nouze univerzita jasně říká, že se nacházíme v urgentní situaci a inspiruje k dalším krokům. Doufáme, že se k nám přidají i další univerzity,“ komentoval student rozhodnutí své školy.

Jsou to hlavně studenti, kteří iniciují řadu změn pro lepší klima. Mladí lidé totiž čím dál častěji trpí takzvanou klimatickou depresí. Před rokem tak například patnáctiletá švédská aktivistka Greta Thunbergová začala protestovat před švédským parlamentem ve Stockholmu. Postupně se k ní přidávali další studenti, až vzniklo mezinárodní hnutí Fridays for Future, které sdružuje středoškoláky po celém světě. Ti každý pátek vychází do ulic stávkovat a požadují po vládách lepší a důraznější řešení klimatické krize.

Klimatické změny kromě nich znepokojují samozřejmě také vědce i mezinárodní organizace. Výzkumné týmy proto zkoumají dopad klimatických změn na pevnině, v moři, ledových plochách i ve vzduchu.  Podle zprávy OSN z října 2018 je klimatická situace velmi vážná.

Očekává se, že k vyhlášení klimatické nouze se do konce roku 2019 připojí dalších několik tisíc vzdělávacích organizací a škol. Dopis může za vzdělávací instituci podepsat prezident či rektor dané instituce. Dle dostupných informací klimatickou nouzi zatím nevyhlásila žádná česká univerzita. V České republice tak zatím učinily pouze městské části, konkrétně Praha 6 a Praha 7.

Zdroje: sdgaccord.org, web Univerzity v Bristolu, commondreams.org, unenvironment.org

 

 

 

Další články k tématu