Tři miliardy na zkvalitnění školství

20. 3. 2005 | Aktuality

K použití během let 2004 až 2006 je určena částka 3 miliardy korun, kterou českému Ministerstvu školství poskytl Evropský sociální fond. Ministerstvo má v plánu z těchto peněz podpořit vědu, výzkum a především změny v dosavadním vzdělávacím systému na českých školách.

Žádný konkrétní projekt se ale zatím nerealizuje a někteří pracovníci z oblasti školství varují, že se nemusí podařit celou částku včas a účelně odčerpat. Během středeční diskuse Stálé konference asociací ve vzdělávání pedagogové upozornili na administrativní potíže a nejasnosti, které obvykle doprovázejí navrhování projektů. Náměstkyně ministryně školství Alena Štěrbová přesto věří, že poskytnutá částka bude rozumně využita.

Součástí proklamovaných systémových změn by mělo být zavedení školních vzdělávacích programů, které nahradí tradiční osnovy a umožní jednotlivým školám, aby se mohly lépe profilovat. Odpovídající školení učitelů bude organizováno prostřednictvím Pedagogického centra Praha a na jeho zajištění se počítá s uvolněním přibližně 1,5 miliardy korun.

Druhá polovina sumy bude vyhrazena na dílčí vzdělávací projekty krajů, obcí, škol a neziskových organizací.

zdroj: www.ihned.cz, www.nvf.cz