Zlepšete své uplatnění s trainee programy

13. 4. 2011 | Studentský život

Hledáte zaměstnání, ale nemáte praktické zkušenosti v oboru nebo naopak máte zkušenosti, ale chcete dynamičtější osobní rozvoj? Jednou z možností, jak nastartovat kariéru, jsou trainee programy.

Co je trainee program?

Jedná se o formu dlouhodobé stáže určené absolventům. Úkolem programu je vychovat nové talenty do juniorských pozic. Na rozdíl od intershipu, klasické praxe nebo odborné stáže nepracujete na jednom konkrétním projektu či místě. Trainee (účastník trainee programu) pracuje ve vybraném oddělení na více pozicích. Cirkulací pracovních míst si osvojíte rozličné dovednosti, seznámíte se s fungováním oddělení jako celku a získáte kýženou praxi. Další výhodou je fakt, že trainee program funguje na bázi zaměstnanec a zaměstnavatel. To znamená, že je vám vyplácena mzda. Podepisujete pracovní smlouvu na dobu určitou, rozsah stáže se obvykle pohybuje od šesti měsíců až po roční pracovní praxi. Po uplynutí trainee programu, úspěšném splnění zadaných výstupních úkolů můžete být zařazeni do běžného pracovního procesu jako plnohodnotný zaměstnanec. Co vede společnosti k vypsání trainee programů? Zásadním cílem firmy je přetvořit si vybraného talentovaného vzdělaného člověka k obrazu svému. Čerstvý absolvent nemá vžity výrazné pracovní návyky. Firma si ho snáze formuje a vychovává dle svých představ a potřeb. Poskytne mu všechny podklady k osobnímu rozvoji a tím investuje do budoucího erudovaného odborníka. Plusovým bonusem je obohacení společnosti mladou krví a inovativním myšlením.

Komu jsou trainee programy určeny?

Většina nabídek je určena pro absolventy vysokých a středních škol. Výjimečně se objevují nabídky pro studenty posledních ročníků. Pro přijetí do trainee programu je důležitým faktorem doba od ukončení studia. Ta nesmí být delší než dva roky. Zaměstnavatel má zájem o „nezkažené“ lidi, kteří nejsou zatíženi předchozími pracovními návyky. Trainee programy často vypisují velké mezinárodní korporace, proto je nezbytné komunikativně ovládat cizí jazyky, především angličtinu nebo němčinu. Z dalších požadavků lze jmenovat doložitelný zájem o obor, ochotu vzdělávat se. Většina programů je určena pro absolventy technických oborů, následována poptávkou po ekonomicky vzdělaných osobách. Nabídky najdou i lidé s humanitním vzděláním, především v oblasti lidských zdrojů, marketingu nebo práv.

Výběrové řízení

Výběrové řízení probíhá v několika etapách. Základem je poslání přihlášky, obsahující životopis s motivačním dopisem. První kolo se může jevit jako banalita, ale napsat poutavý motivační dopis je umění, jež není radno podceňovat. Mějte na paměti, že musíte personalistu zaujmout. Následuje telefonický a osobní pohovor, případně test znalostí. Vybraní zájemci jsou pozváni na jednodenní testováni do assessment centra. Účastníci jsou hodnoceni v konkrétních situacích, které simulují reálné problémy, rozhodují se, vytvářejí tým a vzájemně komunikují. To umožňuje poznat účastníka z mnoha úhlů a vytvořit si tak komplexní náhled. Po selekci kandidátů, obvykle následuje finální pohovor s manažery společnosti. Nejtalentovanější dostávají nabídku do trainee programu.

Průběh ukázkového programu

Jak bylo zmíněno, trainee program je uskutečňován formou několikaměsíční stáže. Ta je rozdělena do bloků, ve kterých je stážista začleňován do jednotlivých týmů a podílí se na projektech. Obtížnost úkolů má zvyšující se tendenci. Výsledky práce jsou bedlivě kontrolovány a neustále vyhodnocovány garantem školení, jenž zodpovídá za profesní rozvoj stážisty. Účastníci kurzu si mohou zvyšovat svou odbornost četnými školeními či exkurzemi. Tím si prohlubují nejen své znalosti, ale i komunikační a prezentační schopnosti. Velkou životní zkušeností může být zahraniční stáž, jež mnohé společnosti v rámci programu nabízejí. Někdy může být program zakončen zpracováním závěrečné práce na přidělené odborné téma. Nejlépe hodnocení absolventi programu dostanou od firmy nabídku zaměstnání.

Kde hledat nabídky

Nabídka trainee programů je poměrně rozmanitá, přesto najít vhodný program vyžaduje vlastní invenci. S nabídkou se můžete setkat na veletrzích pracovních příležitostí zaměřených na vysokoškoláky. V současné době vypisuje řada významných zaměstnavatelů nabídky, stačí si projít webové stránky pro vás zajímavých společností. Další možností je, že vás headhunteři talentů osloví sami.

Výhody trainee programů:

 • získání praxe
 • uzavření pracovní smlouvy
 • seznámení se s chodem firmy
 • propracovaný systém školení
 • možnost zahraniční stáže
 • zisk kontaktů
 • zdokonalování se v měkkých dovednostech (komunikační, prezentační schopnosti)
 • exkurze do provozů
 • seznámení se s top managementem

Nevýhody trainee programů:

 • důsledný dohled na vaši práci
 • tlak na neustálé zdokonalování
 • podílíte se pouze na dílčích úkolech
 • ukončení programu neznamená automatické pokračování ve firmě

Zdroj fotografie: http://www.sxc.hu/.

Další články k tématu