Umíte švédsky? Potvrďte to zkouškou SWEDEX!

22. 12. 2010 | Studium v zahraničí

Pokud je vám blízká země tří korunek, proč svůj vřelý vztah nestvrdit třeba nějakým oficiálním diplomem? Začít můžete dokladem o splněné jazykové zkoušce, jímž je v případě švédštiny mezinárodní jazykový certifikát SWEDEX.

Přestože švédština stále ještě není běžnou součástí nabídky kurzů pořádaných jazykovými školami, tak zcela opomíjená už také není. Navíc švédštině můžete obětovat i celé své vysokoškolské studium – třeba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze nebo na Masarykově univerzitě v Brně, přičemž zkoušku SWEDEX organizuje pouze druhá z uvedených. Jedinou školou z těch jazykových, kde ji můžete absolvovat, je pak Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy.
Ke konání zkoušky se však samozřejmě můžete přihlásit i bez nutnosti předtím absolvovat jazykový kurz. Zkoušku lze mimo výše uvedené instituce složit také přímo v samotném Švédsku a nebo v některém z více než 40 testovacích center v různých zemích světa.

O zkoušce

Zkouška SWEDEX je u nás zatím jediným uznávaným mezinárodním certifikátem potvrzujícícím požadovanou míru znalosti švédštiny. Její koncepce byla vytvořena v roce 2003 v rámci programu Socrates Lingua 2 za finanční pomoci Evropské komise. První zkoušky se konaly na jaře 2005.
Získaný certifikát uplatní zejména ti, kdo chtějí studovat nebo pracovat ve Švédsku a nebo švédštinu využívat v rámci své profese v tuzemsku či kdekoli jinde.

Podoba zkoušky

Zkouška je vypisována ve dvou znalostních úrovních, a sice A2 a B1, které kopírují požadavky tzv. Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V současné době se připravuje také úroveň B2, jejíž dokončení se plánuje na jaro 2011.
Zkouška se skládá z písemné a z ústní části.

SWEDEX A2

Písemná část:

 • Porozumění čtenému textu (45 min.)
 • Slovní zásoba a gramatika (20 min.)
 • Přestávka (20 min.)
 • Porozumění vyslechnutému textu (15 – 20 min.)
 • Písemný projev (20 min.)

Ústní část:

 • Ústní část tvoří jednoduchá konverzace, popis obrázku a výměna informací (10 min.).

SWEDEX B1

Písemná část:

 • Porozumění čtenému textu (45 min.)
 • Přestávka (15 min.)
 • Slovní zásoba a gramatika (20 min.)
 • Písemný projev (30 min.)
 • Přestávka (20 min.)
 • Porozumění vyslechnutému textu (35 – 45 min.)

Ústní část:

 • Ústní část zkoušky úrovně B1 sestává z dialogu ke zvolenému tématu a rozhovoru vycházejícího z předložených obrázků (celkem 15 min. + 15 min. na přípravu).

Definice znalostní úrovně zkoušek

Zkouška SWEDEX A2 je dokladem toho, že absolvent zkoušky rozumí frázím a běžným výrazům, zvládne jednoduchou, běžnou komunikaci, dovede poskytnout a požádat o informace každodenního charakteru.

Zkouška SWEDEX B1 prokazuje, že absolvent rozumí sdělení v běžném jazyce, zvládne cizojazyčnou komunkaci užívanou během cestování, bez přípravy dokáže hovořit o záležitostech všedního charakteru a o věcech týkajících se každodenního života, ale dokáže formulovat i svá přání a plány do budoucna. Dovede zdůvodnit a vysvětlit své názory.

Hodnocení zkoušky

Body získané v rámci dílčích zkoušek písemné a ústní části se sčítají, proto, pokud se studentovi nezadaří v jedné části, může špatný výsledek kompenzovat v části jiné. Podmínkou pro to, aby jeho výkon byl hodnocen přinejmenším jako „uspěl(a)/pros­pěl(a)“, je však to, aby v ústní i písemné části pokaždé získal nejméně 60 % z celkového počtu bodů, které bylo možné získat.

Poplatky za zkoušku

Aktuální výše poplatků za zkoušku SWEDEX je stanovena následovně:
SWEDEX A2: 2.500,– Kč 
SWEDEX B1: 3.300,– Kč 

Bližší podrobnosti o zkoušce najdete na stránkách Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky hl. města Prahy nebo na www.swedex.info.

Zdroj:
www.sjs.cz
www.swedex.info

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj foto: Stock.XCHNG