Studium v zemích Evropské unie

27. 11. 2007 | Studium v zahraničí

Podávání přihlášky na vysokou školu se nemusí zúžit pouze na oblast České republiky. Vstupem do Evropské unie se Čechům otevřela brána i ke vzdělání v zahraničí. Přístup ke studiu mají přitom studenti členských zemí stejný jako studenti země domácí.

Bulharsko, Lotyšsko, nebo Belgie? Studium v zahraničí s sebou jistě přináší zařizování navíc. Vynaložené úsilí se ale vyplatí. Nejen, že si zdokonalíte jazykové znalosti a dovednosti, seznámíte se s novou kulturou a přáteli, ale můžete načerpat i nové zkušenosti, které uplatníte ve svém budoucím povolání.

Podmínky přijetí Pokud jste se rozhodli pro vysokou školu v členské zemi EU, musíte nejprve absolvovat jazykovou zkoušku. (Přehled jazykových zkoušek naleznete zde.) Po jejím úspěšném složení přistupujete k přijímacímu řízení. Vzhledem k tomu, že některé přihlášky na vysokou školu je třeba poslat už rok dopředu, např. na Oxford nebo Cambridge, doporučuje se začít s přípravou dříve, alespoň rok a půl před zahájením školního roku.

Výdaje Platba školného se mění v závislosti na vzdělávacím systému a zákonu členské země EU, přičemž platí pravidlo, že domácí i zahraniční studenti mají stejná práva. Registračním poplatkům a školnému se vyhnete např. v Dánsku, Lucembursku, Řecku, Slovensku, Polsku a Rumunsku. Naopak ve Velké Británii, Irsku a Estonsku si sáhnete hluboko do kapes. Výška školného se zde pohybuje v rozmezí od 2000 do 5000 eur ročně. Rovnost se netýká pouze výdajů, ale i příjmů. Pokud stát svým studentům přispívá na vzdělávání, získají tyto výhody i zájemci ze zemí EU. Příspěvky se přitom nevztahují na kolejné, stravné a nájemné, pouze na samotné vzdělávání.

Práce při studiu Během pobytu v zahraničí si můžete přivydělat na studium prací. Ta ale bývá pro zahraniční studenty omezena na poloviční úvazek, v jiném případě je stanoven rozsah možných odpracovaných hodin. V zemích, které neomezují počet občanů přicházející na pracovní trh, platí v oblasti práce stejná pravidla jak pro domácí, tak pro zahraniční studenty.

Délka pobytu Studijní pobyty lze rozdělit do dvou skupin podle délky jejich trvání. Jedná se o dlouhodobé studijní pobyty, tzv. degree studium, po jejichž ukončení získáte odbornou kvalifikaci a krátkodobé pobyty, tzv. non-degree studium, trvající pouze několik měsíců.

Programy Program Socrates – zaměřuje se na podporu spolupráce škol, rozvoj systému vzdělávání a v neposlední řadě i na zlepšování kvality výuky.

Člení se do osmi podskupin:

  • Comenius – vzdělávání ve školách
  • Erasmus – vysokoškolské vzdělávání
  • Grundtvig – vzdělávání dospělých
  • Lingua – jazykové vzdělávání
  • Minerva – využívání informačních a komunikačních technologií,o­tevřené a distanční vzdělávání
  • Průzkum a inovace – otázky vzdělávací politiky (ARION, EURYDICE, NARIC)
  • Společné akce – spolupráce s dalšími programy EU
  • Doplňkové aktivity – podpora aktivit, které nejsou součástí jednotlivých podprogramů

V rámci EU je největším institutem určeným pro vysokoškolské vzdělávání program Erasmus. Prostřednictvím něj mohou studenti vysokých škol získat grant na 3–12 měsíční studijní pobyt v jakékoliv zemi EU. Přitom se jim díky evropskému systému kreditů bude započítávat celé období studia v zahraničí.

Programu Socrates se v současné době účastní 31 zemí, z nichž 25 je členy EU, tři země do EU kandidují a tři jsou členy Evropského sdružení volného obchodu (ESVO).

Kompletní seznam vzdělávacích programů EU (Leonardo da Vinci, Mládež, Jean Monet, Elearning aj.) k nahlédnutí zde.

Líbí se Vám naše stránky?


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Více informací o možnostech studia v jednotlivých zemích EU naleznete na stránkách Evropské informační sítě pro mládež.