Studium dějin umění v Telči

14. 10. 2002 | Aktuality

Brněnská Masarykova univerzita v letošním roce nabídla novou alternativu pro zájemce o studium dějin umění. Přibližně třicet z nich se stalo prvními frekventanty bakalářského kombinovaného studia tohoto oboru se zaměřením na ochranu kulturních památek, které bylo otevřeno v jihomoravském městě Telč.

Brněnská Masarykova univerzita v letošním roce nabídla novou alternativu pro zájemce o studium dějin umění. Přibližně třicet z nich se stalo prvními frekventanty bakalářského kombinovaného studia tohoto oboru se zaměřením na ochranu kulturních památek, které bylo otevřeno v jihomoravském městě Telč. 
Jednooborová varianta dějin umění specializovaných na památkovou péči, uměleckohistorickou muzeologii a ochranu kulturního dědictví našla odezvu především mezi pracovníky, kteří se v této sféře již určitý čas pohybují. Výuka je realizována v podobě konzultací, probíhajících jednou za 3 až 4 týdny na pracovišti Masarykovy univerzity v Telči. Stejně jako v případě denního studia získají posluchači po třech letech titul bakaláře. Zatímco ale studenti prezenčního programu mají možnost výběru předmětů, frekventant dálkového studia absolvuje postupně všechny předměty dějin umění a příbuzných oborů, a to v tzv. zkrácené formě. V Telči bude rovněž probíhat praktická součást výuky.
Telč se v roce 1970 stala Městskou památkovou rezervací, roku 1992 pak byla zařazena na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Na tomto seznamu v současné době figuruje celkem 11 měst nebo jednotlivých památek z České republiky.

(zdroj: Informační středisko Městského úřadu Telč)