Studentská vědecká konference UK

5. 5. 2004 | Aktuality

Dne 13. května se na pražské pedagogické fakultě uskuteční Studentská vědecká konference Univerzity Karlovy, kde budou studenti představovat své diplomové, doktorandské, bakalářské, ročníkové nebo seminární práce z oblasti společenských věd.

Dne 13. května se na pražské pedagogické fakultě uskuteční Studentská vědecká konference Univerzity Karlovy, kde budou studenti představovat své diplomové, doktorandské, bakalářské, ročníkové nebo seminární práce z oblasti společenských věd. Jde o nejlepší práce, které vznikly v předešlém roce a byly autory úspěšně obhájeny. Přehlídka těchto prací je určena především studentům bakalářských, magisterských či doktorandských programů Univerzity Karlovy. Autoři se představí v pěti sekcích, tým porotců pak v každé sekci určí nejlepší práci a odmění ji čestným uznáním.

Přihlášených autorů prací je zatím přes padesát. Jednotlivé fakulty vybírají do soutěžní přehlídky deset až patnáct elaborátů, přednost mají letos texty, které vznikly ve spolupráci s vysokými školami Evropské unie nebo jsou výsledkem studijních pobytů v zahraničí.

Zdroj: CTK