Studentská konference SOUČASNÁ ÚLOHA A POSTAVENÍ STUDENTŮ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 2003

30. 11. 2003 | Aktuality

Ve dnech 27. a 28. listopadu 2003 proběhl na rektorátě Vysokého učení technického v Brně již třetí ročník celostátní studentské konference Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2003, nad kterým převzal záštitu rektor VUT v Brně prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc. Jako úvodní slovo byla přečtena zdravice od doc. RNDr. Petra Koláře, CSc., náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR, který se osobně bohužel nemohl konference zúčastnit.

Základním tématem byla „Role studenta v občanské společnosti“. Přednášející, mezi nimiž figurovali mj. veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl, ing. arch. Martin Laštovička, rektor Janáčkovy akademie múzických umění prof. PhDr. Václav Cejpek a MUDr. Mgr. Ivan Langer ve svých příspěvcích připomněli význam studentstva v důležitých okamžicích naší minulosti a také otevřeli otázku zapojení studentů do politiky či problematiku studentů aktivních v činnosti akademických senátů.

Celý program byl rozdělen do sekcí Student revolucionář, Student a politika, Ideální student a Student senátor. Svými referáty a diskuzními příspěvky zasahovalo do všech bloků celkem 125 zúčastněných studentů a pedagogů z různých univerzit.

Hlavním organizátorem konference je Akademické centrum studentských aktivit. Konference pořádá ve spolupráci se Studentskou komorou Rady vysokých škol a Centrem pro studium vysokého školství, za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Vysokého učení technického v Brně a společnosti Microsoft s.r.o. Mezi sponzory byly i společnosti GTS International a Coca-Cola Beverages ČR.

 

Zdroj: www.acsa.vutbr.cz