Studentská hnutí potřetí - rozhovor s V. Pioreckým

11. 5. 2003 | Studentský život

Náš seriál mapující studentská hnutí v ČR pokračuje skutečným bonbónkem. Třetí díl totiž konečně představuje, světe div se, studentské hnutí se vším všudy. Studentská iniciativa založená v Brně na podzim 1997 nese název Nezávislé Sociálně Ekologické Hnutí, čili NESEHNUTÍ. Přinášíme vám exklusivní rozhovor s jedním z jejích aktivistů, mediálně otřelým Viktorem Pioreckým.

Náš seriál mapující studentská hnutí v ČR pokračuje skutečným bonbónkem. Třetí díl totiž konečně představuje, světe div se, studentské hnutí se vším všudy. Studentská iniciativa založená v Brně na podzim 1997 nese název Nezávislé Sociálně Ekologické Hnutí, čili NESEHNUTÍ. Přinášíme vám exklusivní rozhovor s jedním z jejích aktivistů, mediálně otřelým Viktorem Pioreckým.

Pamatuji si tě jako mluvčího Iniciativy Proti Ekonomické Globalizaci (INPEG) ze zasedání Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF) a Světové banky (SB) v Praze. To jsou téměř tři roky. Co jsi dělal celou tu dobu?

Po skončení protestů proti MMF a SB ukončil činnost i INPEG. Já jsem pokračoval v práci pro Nesehnutí. Také jsem se věnoval studiu a muzice.

Jak studuješ? Jsi spokojen s úrovní studia a se svými výsledky?

Se svými výsledky jsem částečně spokojen. Člověk má vždycky tendenci dělat věci lépe. To samé platí o škole. Jestliže srovnám sociologii na FSS s univerzitou v Kodani (kde jsem strávil půl roku) a s popisem jednotlivých evropských sociologií mých kodaňských spolužáků, pak musím uzavřít, že sociologie na FSS MU úroveň má.

Nesehnutí pořádali v uplynulém měsíci několik demonstrací proti militarismu. Můžeš ve stručnosti popsat strukturu a cíle vašeho občanského sdružení?

Nesehnutí jsou nehierarchickou organizací bez řídících pracovníků. Činnost zajišťuje několik placených zaměstnanců, zbytek tvoří dobrovolnící. Veškerá rozhodnutí jsou činěna konsensuálním způsobem. Je samozřejmě obtížné a někdy únavné nalézt obecnou shodu, ale ve výsledku kvalita předčí kvantitu. Do formulace obecného cíle bych se nerad pouštěl, nechci mluvit za všechny. Konkrétní cíle promítáme do našich kampaní: V dopravní kampani se ve spolupráci s Brněnským dopravním spolkem účastníme rozhodovacích řízení, snažíme se ovlivnit výstavbu některých komunikací (např. zabránit výstavbě tzv. Hitlerovy dálnice, tedy rychlostní komunikace R 43 bezprostředně zasahující chráněné oblasti v okolí Brněnské přehrady jako i rekreační funkci přehrady samé), zastavit rušení přechodů pro chodce apod. Cílem kampaně je zapojit veřejnost do tvorby udržitelné dopravy. Velmi úspěšná je kampaň nazvaná „Ženská práva jsou lidská práva“. Ta usiluje o vyvolání širší diskuse o tématech feminismu, ženských práv a jiných gender témat. Pořádáme například sérii seminářů, které mají za cíl “vyškolit” účastnice v problematice feminismu a souvisejících témat. Spolupracujeme mimo jiné s akademickým Gender centrem FSS. Oblastí mého působení je antimilitaristická kampaň. Zaměřujeme se na monitoring především českého obchodu se zbraněmi – hlídáme, co se veze dovnitř a co ven. Snažíme se upozorňovat na mnohdy nelegální obchod s českými zbraněmi. Kampaň vznikla jako reakce na zbrojařský veletrh IDET konaný v Brně jednou za dva roky. Zbraně jsou podle nás roznětkou konfliktů a prostředkem jejich další eskalace. České zbraně se s vědomím české vlády prodávají přes tranzitní země nebo přímo do Kambodži, Jemenu, Etiopie, Eritrey, Angoly Zimbabwe či na Srí Lanku. ČR je jedním z problematických obchodníků se smrtí, na což se snažíme intenzívně upozorňovat.

Působíte pouze v Brně a okolí nebo celorepublikově?

Máme šest rovnocenných poboček po celé republice. Ty se věnují jednak lokálním kampaní, druhak celorepublikové činnosti.

Z jakých zdrojů je vaše činnost financována?

Jsme klasickou grantovou organizací. Většina financí plyne z grantových projektů od nadací jako OSF, Via, Euros…. Nedocenitelná je práce dobrovolníků.

Jaká je vaše zkušenost s médii?

 Na média si nemůžeme stěžovat. Brněnští novináři si zvykli, že tu Nesehnutí je, a vědí, že ho nemohou ignorovat, ať už píší pozitivně nebo ne. Přímé spojence ale v médiích nemáme.

Spolupracujete s jinými občanskými iniciativami, případně s politickými stranami?

Vyhýbáme se spolupráci s politickými stranami. Ačkoli tu byly pokusy ze strany nového vedení Strany zelených, jsme hodně nedůvěřiví a s parlamentní politikou si nechceme špinit ruce. Jednou jsme se pokusili v rámci protizbrojařské kampaně o lobbing v parlamentu, pouze se nám však potvrdila obecná představa o inteligenci a schopnostech politiků. S ostatními iniciativami spolupracujme hlavně při přípravě a organizaci konkrétních akcí. Například s Člověkem v tísni spolupořádáme v rámci lidskoprávní kampaně festival Jeden svět. Dále spolupracujeme s Amnesty International, o. s. Ratolest, Eko­logickým právním servisem atd.

Jste opravdu studentským hnutím? Jaká je věková struktura členů?

Původně vzniklo Nesehnutí v pod­statě jako studentská iniciativa. S postupem času někteří zestárli, přišli noví mladší i starší. Vysokoškoláků je však stále nejvíce. Nemáme členství jako takové. Jedinou pojistkou je hlasovací právo, které vzniká až po třech měsících dobrovolné činnosti.

Mohl bys závěrem vyzvednout některou úspěšnou akci a přiblížit plány Nesehnutých?

Dlouhodobě úspěšná je gender kampaň, na kterou získáváme největší počet grantů. V nejbližší době plánujeme vyvinout silný tlak na zbrojaře. Jeden český výrobce například produkuje miny, které mohou být klasifikovány jako nášlapné. ČR je přitom signatářem mezinárodní dohody o zastavení produkce a prodeje nášlapných min.

Více informací o činnosti o.s. NESEHNUTÍ naleznete na www stránkách www.nesehnuti.ecn.cz

Další články k tématu